Malíři a Chrudim9 malířů, kteří počátkem našeho století malují Chrudim

FRANTIŠEK NOVÝ

František Nový se narodil dne 4. května 1938 ve Svratce, na českomoravském pomezí, které bylo i je inspirativním prostředím – krajinou výtvarných umělců. Bezesporu to byl výtvarný talent, ale 
i prostředí půvabného koutu Čech, které ho přivedly k zájmu 
o výtvarné umění i k vlastní tvorbě. Od roku 1945 žije v Chrudimi, ale do rodné Svratky se čato vrací. Absolvoval Pedagogickou fakultu v Hradci Králové, kde studoval výtvarnou výchovu 
u profesorů E.Hrdličky, J.Hendrycha a O. Karla. 

Na pedagogickou dráhu se vydal nejdříve jako externí učitel tehdejší Lidové školy umění v Chrudimi, později zde působil jako interní učitel a od roku 1991 do odchodu do důchodu vykonával funkci ředitele této školy. Koncem 80. let a počátkem 90. let 20. století vykonával funkci vedoucího Kabinetu ex libris v Chrudimi a věnoval se sběratelství této grafiky. Byl předsedou pobočky Klubu přátel výtvarného umění v Chrudimi a aktivně se podílel na přípravách pravidelných Trienále českého ex libris v Chrudimi.

Vlastní výtvarná tvorba Františka Nového se v průběhu času utvářela a dozrávala. Přes grafiku a oblíbenou keramiku se dostal ke krajinomalbě inspirované právě prostředím Svratecka. Z jeho obrázků lze vycítit autorovu lásku ke krajině, něhu i hravost. Svá díla sám nazývá zdrobněle obrázky, i když jde o rozměrnější práce. Pocit, který ale divák z jeho prací získá, dává jeho označení za pravdu. Z každého obrázku lze vycítit pocit klidu, sounáležitosti, harmonie a bezpečí domova.

František Nový
Město, které mám rád

olej, 25 x 20 cm

František Nový
Zima na Kopanici

olej, 20 x 15 cm

František Nový
Nokturno

olej, 20 x 20 cm