Malíři a Chrudim9 malířů, kteří počátkem našeho století malují Chrudim

STANISLAV HYBLER

Stanislav Hybler se narodil  11. května 1924 v Chrudimi. Po absolvování Umělecko průmyslové dřevařské školy v Chrudimi v roce 1941, byl nasazen na nucenou práci do Vídně. Po válce a absolvování pražské Střední umělecko-průmyslové školy, pracoval jako interiérový architekt v Praze.
Navštěvoval malířské kursy, soukromě studoval figurální malbu na Vysoké škole umělecko-průmyslové. Často navštěvoval Národní galerii, kde v depozitáři studoval zapůjčené obrazy.
Ve starší tvorbě Stanislava Hyblera lze najít náměty z Českomoravské 
vysočiny, Jizerských hor a zákoutí staré Prahy.
Od poloviny 80. let se věnuje převážně malbě moře. Za svými motivy jezdí po celém světě.
Stanislav Hybler vystavoval v Praze, Jihlavě, Olovstöm (Švédsko), Berouně, Chrudimi a v japonských městech Tokyo, Kobe a Urava.
Zemřel v roce 2009.

 

Stanislav Hybler
Havlíčkova ulice

olej, 26 x 18 cm, rám 44 x 37 cm

Stanislav Hybler
Chrudimské hradby

olej, 24 x 17 cm, rám 42 x 35 cm