Marc ChagallBible

Grafické listy 1

Ilustrace k Bibli

Cyklus Ilustrace k Bibli je uveden 
v soupisu umělcova díla pod čísly 117-146 
(in: Fernand Mourlot: Lithographe, ed. André Sauret 1960). 

Marc Chagall
Anděl / Angel

litografie / lithograph ... 35,2 x 26 cm
opus 118, 1956, signováno / signed

Marc Chagall
Anděl s mečem / Angel with Sword

litografie / lithograph ... 35,2 x 26 cm
opus 119, 1956, signováno / signed

Marc Chagall
Anděl / Angel

litografie / lithograph ... 35,2 x 26 cm
opus 120, 1956, signováno / signed

Marc Chagall
Anděl z ráje / Angel of Paradise

litografie / lithograph ... 35,2 x 26 cm
opus 121, 1956, signováno / signed

Marc Chagall
Abraham a Sára / Abraham and Sarah

litografie / lithograph ... 35,2 x 26 cm
opus 122, 1956, signováno / signed

Marc Chagall
Mojžíš přijímá desky desatera / Moses receiving the Tables of the Law

litografie / lithograph ... 35,2 x 26 cm
opus 123, 1956, signováno / signed

Marc Chagall
Mojžíš I / Moses I

litografie / lithograph ... 35,2 x 26 cm
opus 124, 1956, signováno / signed

Marc Chagall
Mojžíš II / Moses II

litografie / lithograph ... 35,2 x 26 cm
opus 125, 1956, signováno / signed

Marc Chagall
Mojžíš III / Moses III

litografie / lithograph ... 35,2 x 26 cm
opus 126, 1956, signováno / signed

Marc Chagall
Šalomoun / Solomon

litografie / lithograph ... 35,2 x 26 cm
opus 131, 1956, signováno / signed

Marc Chagall
David a Batšeba / David and Bathsheba

litografie / lithograph ... 35,2 x 26 cm
opus 132, 1956, signováno / signed

Marc Chagall
David a Absolón / David and Absalom

litografie / lithograph ... 35,2 x 26 cm
opus 133, 1956, signováno / signed

Marc Chagall
David a jeho harfa / David and his Harp

litografie / lithograph ... 35,2 x 26 cm
opus 134, 1956, signováno / signed

Marc Chagall
Jeremiáš / Jeremiah

litografie / lithograph ... 35,2 x 26 cm
opus 139, 1956, signováno / signed

Marc Chagall
Pláč Jeremiášův / Jeremiah´s lamentations

litografie / lithograph ... 35,2 x 26 cm
opus 140, 1956, signováno / signed

Marc Chagall
Izaiáš / Isaiah

litografie / lithograph ... 35,2 x 26 cm
opus 141, 1956, signováno / signed

Marc Chagall
Daniel v jámě lvové The Propeth Daniel in the Lion´s Den

litografie / lithograph ... 35,2 x 26 cm
opus 142, 1956, signováno / signed