Marc ChagallBible

Grafické listy 2

Kresby k Bibli

Cyklus Marc Chagall - Kresby k Bibli je uveden 
v soupisu umělcova díla pod čísly 230-280 
(in: Fernand Mourlot: Lithographe II. 1957-1962, ed. André Sauret 1963). 

Marc Chagall
Tvář Izraele / The Face of Israel

litografie / lithograph ... 35,2 x 26 cm
opus 231, 1960, signováno / signed

Marc Chagall
Ráj I / Paradise I

litografie / lithograph ... 35,2 x 26 cm
opus 232, 1960, signováno / signed

Marc Chagall
Ráj II / Paradise II

litografie / lithograph ... 35,2 x 26 cm
opus 233, 1960, signováno / signed

Marc Chagall
Tvoření / Creation

litografie / lithograph ... 35,2 x 26 cm
opus 234, 1960, signováno / signed

Marc Chagall
Adam s Evou a zakázané ovoce / Adam and Eve and the Forbidden Fruit

litografie / lithograph ... 35,2 x 26 cm
opus 235, 1960, signováno / signed

Marc Chagall
Eva upadne do Boží nemilosti Eve Incurs God´s Displeasure

litografie / lithograph ... 35,2 x 26 cm
opus 236, 1960, signováno / signed

Marc Chagall
Adam a Eva jsou vyhnáni z Ráje Adam and Eve are banished from Paradise

litografie / lithograph ... 35,2 x 26 cm
opus 237, 1960, signováno / signed

Marc Chagall
Kain a Abel / Cain and Abel

litografie / lithograph ... 35,2 x 26 cm
opus 238, 1960, signováno / signed

Marc Chagall
Sára a Abimelech / Sarah and Abimelech

litografie / lithograph ... 35,2 x 26 cm
opus 239, 1960, signováno / signed

Marc Chagall
Sára a Andělé / Sarah and the Angels

litografie / lithograph ... 35,2 x 26 cm
opus 240, 1960, signováno / signed

Marc Chagall
Agar v poušti / Hagar in the Desert

litografie / lithograph ... 35,2 x 26 cm
opus 241, 1960, signováno / signed

Marc Chagall
Ráchel skrývá otcovy sošky domácích bohů / Rachel hides her father´s household Gods

litografie / lithograph ... 35,2 x 26 cm
opus 242, 1960, signováno / signed

Marc Chagall
Támar, snacha Judy / Tamar daughter-in-law of Judah

litografie / lithograph ... 35,2 x 26 cm
opus 243, 1960, signováno / signed

Marc Chagall
Rahab a zvědové z Jericha / Rahab and the Spies of Jericho

litografie / lithograph ... 35,2 x 26 cm
opus 244, 1960, signováno / signed

Marc Chagall
Noémi a její snachy / Naomi and her Daughters-in-Law

litografie / lithograph ... 35,2 x 26 cm
opus 245, 1960, signováno / signed

Marc Chagall
Rút sbírá klasy / Ruth gleaning

litografie / lithograph ... 35,2 x 26 cm
opus 246, 1960, signováno / signed

Marc Chagall
Setkání Rút s Bózem / Meeting of Ruth and Boaz

litografie / lithograph ... 35,2 x 26 cm
opus 247, 1960, signováno / signed

Marc Chagall
Rút u nohou Bóze / Ruth at the Feet of Boaz

litografie / lithograph ... 35,2 x 26 cm
opus 248, 1960, signováno / signed

Marc Chagall
Bóz se probouzí a vidí Rút u svých nohou / Boaz Wakes Up and Sees Ruth at His Feet

litografie / lithograph ... 35,2 x 26 cm
opus 249, 1960, signováno / signed

Marc Chagall
Míkol zachraňuje Davida / David Saved by Michal

litografie / lithograph ... 35,2 x 26 cm
opus 250, 1960, signováno / signed

Marc Chagall
Asverus zapuzuje Vasti / Ahasuerus Sends Vashtiaway

litografie / lithograph ... 35,2 x 26 cm
opus 251, 1960, signováno / signed

Marc Chagall
Ester / Esther

litografie / lithograph ... 35,2 x 26 cm
opus 252, 1960, signováno / signed

Marc Chagall
Modlící se Job / Job Praying

litografie / lithograph ... 35,2 x 26 cm
opus 253, 1960, signováno / signed

Marc Chagall
Jobovo zoufalství / Job in Despair

litografie / lithograph ... 35,2 x 26 cm
opus 254, 1960, signováno / signed