Marie ŠeborováArchetypy - Sochy a reliéfy

Marie Šeborová (1966) je absolventkou AVU v Praze, ateliéru figurálního sochařství a medaile. Věnuje se volné tvorbě, tvorbě na zakázku (portréty, medaile) a mincovní tvorbě (pro ČNB a SNB). Na AVU v Praze vyučuje předmět Praktické dovednosti – socha. Pravidelně vystavuje na samostatných a kolektivních výstavách. Účastnila se mnoha sochařských i medailérských sympozií v Evropě, Asii a Austrálii. Její díla jsou zastoupena v řadě veřejných i soukromých sbírek v ČR, Evropě, USA, Austrálii.

www.seborova.com