Miloš SlámaLinoryt

Miloš Sláma (1965) absolvoval obor grafika a knižní ilustrace na Vyšší odborné škole Václava Hollara v Praze. Zde nevytiskl ani jeden linoryt. Tuto techniku pro sebe objevil, když se nastěhoval do domu se zásobami vyřazeného lina. Další životní inspirací mu byla roční stáž v Paříži, měsíční pěší pouť do Říma, čtyřdenní pobyt na ostrově Athos a každodenní život mezi atelierem a přírodou. Žije a pracuje na bývalé faře v obci Křoví.

Linoryty vytváří postupným odrýváním z jedné matrice, v soutisku až dvaceti barev. Experimentuje  s tiskem, výsledkem této práce je autorství grafického kuličkového lisu Sláma Press. Kromě grafiky se příležitostně zabývá tvorbou pro sakrální architekturu a ilustracemi.
Je členem Sdružení českých umělců grafiků Hollar.