Miroslav OlivaAntické příběhy - sochy a grafika

Miroslav Oliva se narodil 28. listopadu 1954 v Praze.

Nejdříve absolvoval Střední průmyslovou školu keramickou v Bechyni, kde ho především ovlivnil profesor Podmol svým důrazem na dokonalé řemeslné zpracování keramiky. Akademický titul získal na Vysoké škole umělecko průmyslové v ateliéru profesora Malejovského. Po zhruba dvaceti letech volné tvorby ve svém ateliéru se vrací jako profesor na střední keramickou školu v Bechyni.

Charakteristickým rukopisem Miroslava Olivy je absolutní úcta k řemeslu a k dokonalému zpracování objektů. Respektuje materiál a jeho přirozený výraz, klade důraz na strukturu a povrch, jemné detaily a barevné tóny. Výsledkem jeho práce je vždy dokonalá shoda obsahu a formy.

__________________________________________

Výstava Antické příběhy akademického sochaře Miroslava Olivy je jednou z nejkrásnějších, kterou autor v poslední době připravil. Prostřednictvím 37 keramických soch a 40 leptů nás sochař a poprvé i grafik, uvádí do antického a zároveň i svého světa. Antičtí hrdinové, bohové a bohyně, římští císaři, filozofové, fauni i prostí vojáci defilují před divákem v dynamicky vytvořených sochách v odstínech hnědé, černé, šedivé i okrové, v barvách země, ze které keramická hlína pochází.

O technické a řemeslné dokonalosti Olivových soch bylo napsáno již mnohé a není snad v Čechách autor, který by tak pokorně ctil řemeslo a zároveň dával hlíně lehkost a dynamiku.
Nelze přehlédnout, jak brilantně, až s picassovskou invencí autor zvládá figuru býka, jak několika jemnými doteky zachytí genia i šílenství římského císaře, s jakou originalitou a invencí přetváří obligátní postavy antických dějin. Jeho Kerberos, kentauři, Pegasové i Phaeton přidávají ke svému klasickému ještě jeden příběh, v podání sochaře Olivy zcela nový a moderní, kdy antická mytologie je rozvíjena zkušeností umělce žijícího v 21. století.

Olivovy sochy nejsou formálně vycizelované. Sochař rychlými, dynamickými doteky vytváří silný pocit, zachycuje emoci portrétovaného a vkládá do své sochy energii, kterou lze velmi často zachytit jen v první verzi objektu.

Poprvé také představuje autor svoji grafickou práci. Vystavené lepty nejsou pouze skicami vytvořených soch, ale jaksi doplňují autorův pohled na antiku, zřejmě největší inspiraci západoevropského umění.

Přestože je Miroslav Oliva sochařem na evropské úrovni, nečteme o něm na prvních stránkách rodinných časopisů. Ke škodě všech se drží zpátky, nedbá na adoraci svého díla a svoji tvorbu považuje za neustálé hledání. I když jsou jeho práce v mnoha prestižních sbírkách, zachovává si od hodnocení svého díla skeptický odstup a velkou dávku skromnosti.

Luboš Jelínek, září 2018