Olbram ZoubekJeště ... / Still ...

Na návštěvě v ateliéru Olbrama Zoubka

Na návštěvě 
v ateliéru Olbrama Zoubka

(21. července 2000)