Ota Janečekgrafika / graphic

60. léta / 60th years

Ota Janeček
Líbající se ptáčci

linoryt / linocut, 19,5 x 15,5 cm
1960

Ota Janeček
Dva ptáčci se zobáčky

(červená varianta)
linoryt / linocut, 12,5 x 14,5 cm
1961, opus 411

Ota Janeček
Dva ptáčci se zobáčky

(zelená varianta)
linoryt / linocut, 12,5 x 14,5 cm
1961, opus 411

Ota Janeček
Protahující se dívka

linoryt / linocut, 13 x 7 cm
1963, opus 426

Ota Janeček
Půlakt z profilu

linoryt / linocut, 15 x 9,5 cm
1963, opus 427

Ota Janeček
Zasněná / Dreaming

linoryt / linocut, 16 x 9 cm
1963, opus 424

Ota Janeček
Muž a žena

linoryt / linocut, 7,5 x 15,5 cm
1964, opus 430

Ota Janeček
Roztoužená

linoryt / linocut, 25 x 33 cm
1968, opus 463