Ota Janečekgrafika / graphic

80. léta / 80th yeras

Ota Janeček
Kytice ve skleněné váze / Flower in the Glass Vase

suchá jehla / drypoint, 12,5 x 8 cm
1980, opus 653

Ota Janeček
Pololežící půlakt / Laying Half-Nude

suchá jehla / drypoint, 5,5 x 8,5 cm
1980, opus 662

Ota Janeček
Dívčí profil / Girl Profile

linoryt / linocut, 9 x 7,5 cm
1980, opus 667

Ota Janeček
Masopustní kobyla / Carnival Mare

linoryt / linocut, 11,5 x 18 cm
1980, opus 671

Ota Janeček
Masopustní kobyla II / Carnival Mare II

linoryt / linocut, 15,5 x 12,5 cm
1980, opus 672

Ota Janeček
Dívčí půlakt z profilu / Girl Half-Nude in Profile

suchá jehla / drypoint, 15 x 10 cm
1980

Ota Janeček
Dívka líbající se s ptáčkem / Girl Kissing a Bird

suchá jehla / drypoint, 8 x 11,5 cm
1981, opus 679 c

Ota Janeček
Chlapeček s geniální hlavičkou / Boy with a Genial Head

suchá jehla / etching, 30,5 x 22 cm
1981-82, opus 701

Ota Janeček
Ležící akt / Laying Nude

litografie / lithograph, 19,5 x 33,5 cm
1982

Ota Janeček
Čtoucí dívčí akt / Reading Girl Nude

suchá jehla / drypoint, 14 x 7,5 cm
1982, opus 700
rámováno / framed

Ota Janeček
Akt dívky s dlouhými vlasy / Girl Nude with Long Hair

serigrafie / serigraph, 28,5 x 18,5 cm
1983

Ota Janeček
Dívčí profil / Girl Profile

suchá jehla / dry point, 3,5 x 7 cm
1983, opus 721

Ota Janeček
Dívka z anfasu / Girl in Enface

suchá jehla / dry point, 3,5 x 7 cm
1983, opus 722

Ota Janeček
Čtoucí akt / Reading Nude

serigrafie / serigraph, 17 x 11,5 cm
1983, opus 723

Ota Janeček
Dívka s ptáčkem / Girl with a Bird

linoryt / linocut, 15,5 x 12 cm
1983, opus 724

Ota Janeček
Zpívající ptáček / Singing Bird

linoryt / linocut, 10 x 9,5 cm
1983, opus 725 b

Ota Janeček
Líbající se s ptáčky / Kissing with Birds

suchá jehla / dry point, 21 x 13 cm
1983, opus 729

Ota Janeček
Děti vedoucí se za ruce / Childern Going Hand in Hand

suchá jehla / drypoint, 21 x 13,5 cm
1983, opus 730


Ota Janeček
Dívka odmítající starce / Girl Refusing Old Man

suchá jehla / dry point, 21 x 13,5 cm
1983, opus 732

Ota Janeček
Výrostek s ptáčky / Youngster with little Birds

suchá jehla / dry point, 21 x 14 cm
1983, opus 733

Ota Janeček
Havran s ptáčkem / Raven with a Bird

serigrafie / serigraph, 8 x 14 cm
1983, opus 743

Ota Janeček
Líbající se ptáčci / Kissing Birds

serigrafie a pastel/ serigraph and pastel, 5 x 9,5 cm
1983, opus 746

Ota Janeček
Ptáček na zádech / Little Bird on the Back

serigrafie / serigraph, 28 x 18 cm
1983, opus 749

Ota Janeček
Ptáček s obláčky / Bird with Clouds

serigrafie / serigraph, 11,5 x 13 cm
198

Ota Janeček
Kuře zdvíhající činku / Chicken Rising a Dumbbell

serigrafie a pastel / serigraph and pastel, 11,5 x 14 cm
1983, opus 750

Ota Janeček
Dívčí profil / Girl Profile

suchá jehla / dry point, 7,5 x 6 cm
1984, opus 757

Ota Janeček
Plačící dítě / Crying Child

serigrafie / serigraph, 15,5 x 16,5 cm
1984, opus 765

Ota Janeček
Krátce ostříhaná / Shortly Cut

serigrafie / serigraph, 28 x 16 cm
1984, opus 771

Ota Janeček
Spící / Sleeping

serigrafie / serigraph, 28 x 16 cm
1984, opus 772

Ota Janeček
Kuře O.J. / Chicken O.J.

serigrafie / serigraph, 8,5 x 5 cm
1984

Ota Janeček
Ptáček I / Little Bird I

serigrafie / serigraph, 9 x 13cm
1984, opus 776

Ota Janeček
Kráčející ptáček / Walking Bird

serigrafie / serigraph, 8 x 10 cm
1984, opus 778

Ota Janeček
Dva profily s ptáčkem / Two Profiles with little Bird

suchá jehla / dry point, 17,5 x 12 cm
1984, opus 789

Ota Janeček
Snící dívka / Dreaming Girl

linoryt / linocut, 9 x 7,5 cm
1984, opus 797

Ota Janeček
Ptáčata / Little Birds

serigrafie a pastel / serigraph and pastel, 9,5 x 12 cm
1984, opus 812

Ota Janeček
Zasněná dívka v růžové / Dreaming Girl in Pink

serigrafie / serigraph, 16,5 x 15,5 cm
1985, opus 822

Ota Janeček
Zasněná dívka / Dreaming Girl

serigrafie / serigraph, 16 x 12,5 cm
1985, opus 822 b

Ota Janeček
Ptáček a slunce / Bird and Sun

suchá jehla / dry point, 9,5 x 6 cm
1985, opus 830

Ota Janeček
Dívčí profil / Girl´s Profile

suchá jehla / dry point, 15 x 10 cm
1985, opus 832

Ota Janeček
Vášeň / Violence

suchá jehla / dry point, 15 x 10 cm
1985, opus 835

Ota Janeček
Toužící akt / Desiring Nude

suchá jehla / dry point, 15 x 10 cm
1985, opus 836

Ota Janeček
Ptáček II / Little Bird II


Ota Janeček
Půlakt dívky se zasněýma očima / Girl Half-Nude with Dreaming Eyes

serigrafie / serigraph, 21 x 10 cm
1985

Ota Janeček
Půlakt z profilu / Half-Nude in Profile

suchá jehla / dry point, 7 x 4,5 cm
1986, opus 850


Ota Janeček
Protahující se dívka / Lolling Girl

suchá jehla / dry point, 6 x 4,5 cm
1986, opus 853

Ota Janeček
Spící dívka / Sleeping Girl (černá varianta / black variante)

linoryt / linocut, 17,5 x 12 cm
1986, opus 855

Ota Janeček
Spící dívka / Sleeping Girl (červená varianta / red variante)

linoryt / linocut, 17,5 x 12 cm
1986, opus 855

Ota Janeček
Spící dívka / Sleeping Girl (černá varianta na zelené/ black variante on the green)

linoryt / linocut, 17,5 x 12 cm
1986, opus 855

Ota Janeček
Dívka s konvalinkami / Girl with Lillies-of-the-Valley

suchá jehla / dry point, 21,5 x 14,5 cm
1986, opus 856

Ota Janeček
Dívčí hlava s ptáčkem / Girl Head with a Bird

serigrafie / serigraph, 21 x 15 cm
1986, opus 857

Ota Janeček
Obličej na tváři vousáčově / Face on the Beardy´s Face

suchá jehla / dry point, 10,5 x 7 cm
1987, opus 869

Ota Janeček
Dvě ptáčata / Two Little Birds (černá varianta / black variante)

linoryt / linocut, 5,5 x 7,5 cm
1987, opus 878

Ota Janeček
Dvě ptáčata / Two Little Birds (červená varianta / red variante

linoryt / linocut, 5,5 x 7,5 cm
1987, opus 878

Ota Janeček
Dvě ptáčata / Two Little Birds (hnědá varianta / brown variante)

linoryt / linocut, 5,5 x 7,5 cm
1987, opus 878

Ota Janeček
Půlakt dívky / Halfnude Girl

linoryt / linocut, 13 x 8,5 cm
1988

Ota Janeček
Dívka líbající ptáčka / Girl Kissing a Bird

suchá jehla / dry point, 3,5 x 5,5 cm
1989

Ota Janeček
Profil zelenoočky / Profile of Green Eye Girl

suchá jehla / dry point, 5,5 x 5,5 cm
1989

Ota Janeček
Zelenoočka z profilu / Green Eye Girl in Profile

suchá jehla / dry point, 5,5 x 4 cm
1989

Ota Janeček
Smutná / Sad

linoryt / linocut, 7 x 4,5 cm
1989

Ota Janeček
Spící dívka s podpažím / Sleeping Girl with Armpit

linoryt / linocut, 16 x 10,5 cm
1989