O malířově malběKrajiny a portréty

Ota Janeček se narodil 15. srpna 1919 v Pardubičkách, zemřel 1. července 1996 v Praze. V r. 1939 studoval profesuru kreslení a deskriptivu na FAPS ČVUT v Praze u Oldřicha Blažíčka, Cyrila Boudy a Karla Pokorného. V letech 1941-1942 byl žákem UMPRUM v Praze u prof. Josefa Nováka. Je považovaný za charakteristického představitele tzv. generace druhé světové války. Janečkova malba vyniká především svým dokonalým řemeslným provedením - pokud jde o obsahovou stránku - námětů tvorby, pak Janeček velmi často vycházel z motivů, odpozorovaných v přírodě. Pokud jde o formální stránku, potom je třeba vyzdvihnout významné kubizující období, které se počíná rokem 1943 a dominuje Janečkově tvorbě 40. let. Projevuje se však i v určité stylizaci tvarů v 50. letech, kdy pak převáží realismus, přesněji jakýsi lyrizující realismus, který pak přes zjednodušující stylizaci tvarů přechází do jakýchsi amorfních florálních tvarů 60. let. S nástupem kubizujícího období v r. 1943 byla námětově Janečkova tvorba širšího založení - vedle převažující malby zátiší maloval též figurální motivy. V pozdějším období pak do námětové škály vedle z přírody odpozorovaných motivů začaly jakoby vlivem ilustrátorského zaměření vstupovat i fantazijnější prvky.