O svě tvorběObrazy z dovolené

O své tvorbě Petr Malina říká:

"Jestliže bych měl jednoduše charakterizovat svoji práci, pak musím říci, že se věnuji malbě "klasického" závěsného obrazu. A to jeho tradičním disciplínám - figurálním kompozicím, zátiším a krajinomalbám. Ovšem se snahou o překračování žánrovosti, se snahou o objevování nových témat a přístupů a v poslední době také s důrazem na reflektování současných jevů a situací.

Teď při zpětném pohledu mohu vysledovat zhruba šest hlavních tématických okruhů, kterým jsem se v posledních čtyřech letech věnoval. Jsou řazeny chronologicky za sebou avšak v některých momentech se časově prolínají.

Prvním takovým uzavřeným celkem jsou obrazy z jara a léta roku ´96 vesměs figurální kompozice s důrazem na výraznou barevnost (někdy až nereálnou), se snahou o výraznou kompozici a monumentalitu námětu.

Další sérií jsou výjevy z interiérů s námětem čtoucí si nebo ležící ženy, se zájmem o barevnost a dekorativní vzory.

Třetím okruhem souběžně vznikajícím s prvními dvěma jsou obrazy z prostředí pláží a bazénů, s uvolněnou atmosférou dovolených, pohody, klidu.

Pak jsou to plátna spojená s televizí a to jak zátiší s televizemi, tak například obraz "Můj bratranec Daniel", kde se prolíná obraz reálný s reprodukovaným.

Početně poměrně velkým tématem jsou obrazy idylických krajin, ať už kdesi za Prahou nebo na horách, s auty nebo bez aut.

Dalším z větších celků jsou plátna s náměty malých rodinných oslav.

Od začátku roku 2000 pracuji na větším cyklu nazvaném Obrazy z dovolené, jehož část vystavuji od července do srpna 2000 v chrudimské galerii ART.

Všechny tyto obrazy, ač někdy formálně odlišné mají společného jmenovatele; na všech se objevují osoby, prostory, prostředí, věci bezprostředně spojené s mou osobou a mým nejbližším okolím. Ať už se jedná o moji rodinu, můj domov, naši chatu nebo místa, kde jsme trávili nebo trávíme dovolenou.

 

 

A zde píše Petr Malina o výstavě Obrazy z dovolené:

Soubor obrazů a akvarelů nazvaný ”Obrazy z dovolené” jsem vytvořil podle fotografií mého bratrance a strýce, pořízených na jejich dovolené na Krétě a v Řecku. Fotografie, které jsem viděl po návratu z jejich dovolené, asi před třemi lety, se mi dost líbily. Ale pořád to byly jen fotky z dovolené, nic výjimečného. Tehdy jsem maloval výhradně podle svých kreseb a akvarelů a malování podle fotografií jsem nepovažoval za dostatečně malířské. Fotografie mě v té době jako médium vůbec neoslovovala, a tak jsem se nesnažil je ani nějak procítit.

Podruhé jsem je viděl na jaře minulého roku a byl to naprosto jiný pocit. Fascinovaly mě, svoji výraznou jižní barevností, tak odlišnou od té naší středoevropské, různými odstíny neustále modré oblohy a moře, bezstarostnou atmosférou a i svojí uceleností. Hned jsem si některé vybral se záměrem realizovat je jako malby.

Protože jsem v té době chtěl ještě dokončit práci na sérii chat s auty a zároveň se ještě necítil být dostatečně připraven na tento úkol, nechal jsem je stranou odpočinout s tím, že se k nim v nejbližší době vrátím.

Nemohl jsem na ně ale zapomenout, a tak jsem neodolával dlouho a na začátku srpna jsem na nich začal pracovat. Protože byly velmi výrazné a mým úkolem bylo vlastně je jenom přemalovat, cítil jsem, že se musím pokusit svým zpracováním ještě zintenzivnit pocit a atmosféru zachycenou na těchto fotografiích.

Na akvarelech jsem pracoval v průběhu srpna a září, a ačkoli jsem léto, stižen boreliózou, trávil v Praze a na chatě za Prahou, tyto akvarely mi přesto umožnily strávit prázdniny na jihu u moře - na plážích, na výletech, navíc s mým bratrancem a jeho ženou Denisou, se strýcem a tetou.

A možná s ještě intenzivnějším idealizovaným pocitem, nezkaženým nepříjemným hmyzem, čtyřicetistupňovými vedry, mořskou nemocí nebo aklimatizačními potížemi.

Petr Malina (březen 2000)