O autorovigrafika

Petr Nikl není umělcem velkých gest, ale velké obrazotvornosti. Stabilním základem jeho podmanivé imaginace je především osobité vidění a prožívání skutečnosti. Na něj pak navazuje fakt, že na naší výtvarné scéně patří mezi několik málo umělců, kteří jsou schopní se stejně svobodně jako přesvědčivě vyjadřovat mnoha různými způsoby. Každá technika jeho projevu tak představuje nové okno do jeho osobitého světa a pomáhá ho vnímat v jeho celistvosti. Nejiné je to i s grafikou.

Práce na papíře jsou nedílnou součástí tvorby Petra Nikla už celá desetiletí a věnuje se jim i dál se zaujetím pro tuto dobu až nezvyklým. Jestli se jeho vášeň pro kresbu, ať už tužkou nebo barevnými pastelkami upevňuje s neutuchající intenzitou prakticky od dětství, grafikou se začal zabývat zhruba ve dvaceti letech. Velkou roli tu kromě jiného hraje i jeho silný vztah ke knize, který se u něj ostatně projevuje dodnes. Ne náhodou ho k prvnímu grafickému listu inspirovala Morgensternova poezie a bez významu není ani fakt, že právě výtvarným doprovodem k pohádkám Oscara Wilda vytvořeným originální kombinovanou grafickou technikou na akademii diplomoval. 

Autorské knihy a ilustrace cizích textů, při nichž grafické techniky také využívá, patří mezi jeho domény i v současnosti. Podstatná je ovšem skutečnost, že ani literárně inspirované grafiky se po výtvarné stránce od jeho volných věcí prakticky neliší. To je dáno především jeho přístupem k ilustrování. Petr Nikl není vizuálně popisný, ale vytváří k textu v podstatě autonomní výtvarnou paralelu. I když jako autor samozřejmě respektuje předlohu, prostřednictvím své kreativity ji po formální i emotivní stránce posunuje a děj pak navíc často zasazuje do vrstevnatého a bezčasého světa, který je společný pohádkám, legendám a vyprávěným příběhům obecně, stejně jako jeho vlastnímu umění.

Další výraznou spojnicí mezi grafickou produkcí Petra Nikla a zbytkem jeho tvorby je vynalézavá volba technik. Ta je dílem racionální, dílem intuitivní, nicméně přirozeně vychází z toho, že se tento umělecký multiinstrumentalista pohybuje velmi jistě také na poli grafiky. Přestože nepatří mezi oborové specialisty, ovládá de facto všechny hlavní způsoby grafického vyjadřování, takže je nejen schopen důmyslně využívat výhody a možnosti, jež ta která technika nabízí, ale někdy je také kombinuje nebo experimentuje s metodou tisku. K tomu podvědomě využívá ty z nich, které výrazem nejvíc odpovídají jeho obvyklým nereprodukčním technikám. Jeho měkkou malbu tak nejvíc evokují hlubotisky, ať už je to šerosvitná mezzotinta nebo - méně často - jemná barevná akvatinta, přednosti kresby naopak zahrnuje litografie. 

Tisky Petra Nikla vznikají paralelně s ostatní tvorbou a také v těsné souvislosti s ní. Tak jako ona mají výrazně imaginativní charakter a od počátku reflektují i tvůrčí etapy, kterými procházel. Jako příklad mohou dobře posloužit třeba už lvi nebo ptačí bytosti z mystického období konce 80. let, které ztvárnil sérií linorytů a dřevorytů tištěných na nažloutlém papíře. Paralely k nim lze najít nejen v malbě, ale dokonce také mezi jeho loutkami z té doby. 

Jak je vidět, grafika Petra Nikla je nejen autentickou, ale i svéprávnou a integrální součástí jeho tvorby. Nese všechny znaky jeho rukopisu, imaginace i formálních přístupů. Přestože souvisí i s dalšími oblastmi jeho umělecké činnosti, největší spojitost vykazuje s jeho kresbami a malbou. Blíží se jim nejen po vizuální stránce, ale v některých případech třeba i formátem, takže o jeho tiscích lze uvažovat jako o grafických obrazech v pravém slova smyslu. 

Petr Nikl mezi lety 1980 a 2012 celkem vytvořil sto šedesát devět grafických listů. Soupis jeho dosavadní práce tak akcentuje nejen pozornost, kterou sám tiskům na papíře věnuje, ale také význam jeho grafické tvorby, jenž je nepochybný. Přestože se ještě zdaleka neuzavřela, jde o přehledný souhrn jeho zatímní činnosti v této oblasti, stejně jako praktickou orientační pomůcku přehledně mapující jednu z méně viditelných oblastí jeho umělecké činnosti, kterou jistě ocení jak jeho příznivci, tak teoretici, galeristé a samozřejmě sběratelé.


 

U příležitosti výstavy vytvořil Petr Nikl v polovině srpna 2012 nový grafický list "Svinutý". Litografii o rozměrech 32 x 27 cm, si můžete prohlédnout zde.