životopisNaturDesign & Sametové a popelové příběhy

Narozen 10. března 1944 v Praze.

studia
1959-1963 Střední uměleckoprůmyslová škola v Praze
1967-1973 Akademie výtvarných umění v Praze
1973 volné umění
1998 pedagog na Fakultě užitého umění a designu UJEP, Ústí nad Labem
2001-2006 proděkan pro studium na FUUD UJEP, Ústí nad Labem
2003 jmenován docentem
2010 pedagog na FUD UJEP + volné umění
 
pedagogická činnost
1998 IVK UJEP Ústí nad Labem, ateliér Přírodní materiály
1999–2000 IVK, ateliér Kresba a malba 2001 FUUD UJEP Ústí n. L., ateliér Kresba a malba, odborný asistent, BcA , MgA
2001-2006 proděkan pro studium
2003 jmenován docentem
2003-2010 FUD UJEP, Katedra všeobecné průpravy, ateliér Kresba a malba.

členství ve skupinách
1988 Zakládající člen a předseda skupiny Papiriál (papír-materiál, od toho se odvíjí program skupiny)
1994-1996 Člen skupiny NS (Nové sdružení pražských umělců)
1995-1997 zakládající člen skupiny A.F.T.E.C. (asociace francouzsko-české spolupráce)
1995-1996 Zakládající člen skupiny Serpens ( skupina tvořící program v synagoze na Palmovce)
1998 Člen skupiny UB - výtvarný odbor
2000 Zakládající člen sdružení Kulturní centrum Řehlovice ( sdružení pro česko-německou spolupráci)
2007 Předseda skupiny UB ( Umělecká beseda - výtvarný odbor)
2010 Ve výboru skupiny UB - výtvarný odbor