Světová grafická avantgarda IIIWorld graphic avantgarde III

Boccioni, Calder, Derain, Dufy

(1882 - 1916)
Umberto Boccioni

Umberto Boccioni byl nejvýznamnější umělecká osobnost italského futurismu a hlavní teoretik skupiny. Jeho rané obrazy do 1910 ovlivnil impresionismus, v Paříži přešel přes kubismus velmi rychle k futuristickým kompozicím, oslavujícím pohyb a rychlost. Ve svém díle píše: „Nechceme vyjádřit čistě optický vjem, nýbrž psychický, absolutní prožitek … My zasazujeme diváka doprostřed obrazu … „
Dynamickou a barevnou expresí své malby, v níž mizí význam předmětu, se Boccioni přiblížil abstraktnímu malířství. Když Itálie vstoupila do 1. světové války, odcházejí do ní nadšeně také někteří futurističtí umělci. Mezi nimi i dobrovolník Boccioni. V roce 1916 ale umírá na následky zranění při pádu s koně. Příznačné je, že první světová válka ukončila osud většiny futuristických umělců.

Umberto Boccioni
State of Mind: Farewells

dřevoryt /woodcut, 1911
20,5 x 27,5 cm

(1898 - 1976)
Alexander Calder

Jeden z mála Američanů, který patřil do meziválečné avantgardy byl Alexander Calder. Ve třicátých letech se proslavil mobilními sochami poháněnými motorem. Později, snad pod vlivem surrealistů ho zajímaly možnosti přirozeného pohybu. Listy ve vánku, organické struktury - to byly hlavní zdroje inspirace pozdější Calderovy tvorby. Jeho pohyblivé sochy - mobily - návštěvníci výstav milovali. Některé se hýbaly jenom silou průvanu, do některých bylo možné strčit a všechny vytvářely pocit majestátního pohybu v prostoru a čase. Grafické dílo bylo pro Caldera dobrou možností ověřit si kompozice mobilů, které později realizoval.


Alexander Calder
Tree

litografie / lithograph, 1971
57 x 41 cm

(1880 - 1954)
André Derain

Francouzský malíř, sochař, grafik a scénograf. Jeden ze zakladatelů fauvismu objevil svoji nejsilnější „polohu“ během londýnské cesty do které ho přesvědčil pařížský galerista Ambrois Vollard. Přímé barvy které použil při zachycení Londýna se staly Derainovou „ikonou“ - námět pro něj byl nedůležitý a barva se stala hlavním tématem jeho obrazů.
Ve své pozdější tvorbě hledal v realistických podobiznách, krajinách a zátiších souvislost s gotickým a klasicistním uměním.

André Derain
Les Amoreaux

litografie / lithograph, 30. léta / 30th years
18 x 10,5 cm

(1877 - 1953)
Raoul Dufy

Narodil se v Le Havru jako druhý syn ve skromné a hudbymilovné rodině. V patnácti pracuje u dovozců brazilské kávy a po večerech chodí na kurzy do Městské školy výtvarných umění. Ovlivněn Van Goghem a impresionisty, později ztrácí víru v impresionismus při prvním setkáni s Mattisovým obrazem "Přepych, pokoj a rozkoš". V naději, že si vydělá na živobytí ilustruje Apollinairův "Zvířetník". Existenční problémy zažehná až setkáni s Paulem Poiretem, který ho zaměstná jako malíře látek. Byl znám svojí rychlou kresbou a jasnými barvami. "Kupují ode mě náměty", říkal často s úsměvem. A také je rád kreslil. Ulice, portréty Mozarta, dostihy, společenské návštěvy, interiéry ateliérů, palmy, housle, ptáky, cokoliv, co dovolovalo předvést jeho mistrovskou kresbu. Dufy nejlépe dělal to, co se dalo udělat rychle, napoprvé.

Raoul Dufy
La pêche

dřevoryt / woodcut, 1930
32 x 40 cm

Raoul Dufy
Les Oiseaux

litografie / lithograph, 1948
30 x 24 cm

Raoul Dufy
Nature Morte Orange

litografie / lithograph, 1948
17 x 23 cm