Světová grafická avantgarda IIIWorld graphic avantgarde III

Giacometti, Chagall, Kandinsky, Lapicque, Léger

(1901 - 1966)
Alberto Giacometti

Pro mnohé první existencionální výtvarný umělec se narodil ve Švýcarsku, poblíž italských hranic. Během studia a pozdějšího pobytu v Paříži ho surrealisté nazývali svým nejvýznamnějším sochařem. Originální styl (i když v dějinách umění známý např. díky El Gracově malbě) prodlužujících se údů je typickým rysem celé Giacomettiho tvorby. Jeho přátelství s výtvarnými a literárními celebritami (Miró, Ernst, Picasso, Balthus, Beckett, Sartre, Eluard, Breton) a neúnavná výstavní a společenská aktivita Giacomettiho přivedly na vrchol zájmu v Evropě a USA. Jeho vlast se mu za to po smrti odměnila uvedením na bankovce švýcarského franku.


Alberto Giacometti
Dessin II

litografie / lithograph, 60. léta / 60th years
62 x 45 cm

(1887 - 1985)
Marc Chagall

Narodil se v židovské rodině ve Vitebsku, jeho dětství, život na ruském venkově a židovské náboženství mu celý život zůstaly jako nejsilnější zdroj inspirace. Díky talentu a mecenášovi se dostává na uměleckou školu, posléze ve 24 letech odjíždí do Paříže. V době jeho krátkého návratu do Ruska přichází komunistická revoluce a Chagall je nucen zůstat. Zapojuje se do veřejného dění a paradoxně je dokonce pověřen pouliční výzdobou k oslavám 1. výročí VŘSR. Při druhé cestě do Paříže se již začleňuje do pařížské umělecké komunity. Jeho "nemódní" styl plný zvláštní poezie mu zpočátku přinášel posměch, později začal být respektován jako velký umělec, ale vždy trochu jiný a osamělý. Duchovní tvorba Chagalla, s rozpaky přijímaná jak židovskou tak katolickou obcí, dokázala umělci zachovat vnitřní uměleckou svobodu, jejíž síla působí a je obdivována dodnes.


Marc Chagall
Flower for Equestrienne

litografie / lithograph, 1969
opus 577b, 32 x 25 cm

Marc Chagall
Painter and Equestrienne

litografie / lithograph, 1969
opus 577a, 32 x 25 cm

Marc Chagall
La rixe

lept / etching, 1926, 21 x 16 cm, opus K 67

Marc Chagall
La visite par la fenetre

lept a akvatinta / etching and aquatint,
1926, 21 x 16 cm, opus K 69

(1866 - 1944)
Vassily Kandinsky


Vassily Kandinsky
Kleine Welten IV

litografie / lithograph, 1923
10,5 x 10 cm

Vassily Kandinsky
Violet

litografie / lithograph, 1923
14 x 9,5 cm

Vassily Kandinsky
Orientalisches

dřevoryt / woodcut, 1911
opus 106, 12,5 x 19 cm

(1898 - 1988)
Charles Lapicque

Rozený kreslíř - přesto se umění začal naplno věnovat až ve svých třiceti letech. Do té doby studuje Centrální školu pro umění a řemesla, pracuje jako elektroinženýr, ve fyzikální laboratoři se věnuje výzkumu barev.
V roce 1938 je prohlášen doktorem věd. Přesto je velmi skeptický k moderní době, když sám říká: "Moderní člověk věnuje jednu polovinu svých sil ničení a druhou budování, takže mu totálně chybí čas, aby miloval to, co existuje".

Charles Lapicque
Le chant des oiseaux

litografie / lithograph, 1972
27 x 21 cm

(1881 - 1955)
Fernand Léger

Tubismus, kam jsou řazena některá díla Fernarda Légera, je odvozen od výrazu tubes - roury. Zatímco pro kubismus byl typický tvar krychle (cube), pro malby Fernanda Légera v určitém období byly charakteristické trubice, válce a kužely. Tak jako další z jeho generačních kolegů vstoupil do podvědomí veřejnosti svou účastí na proslulém Salónu nezávislých v Paříži v roce 1911. Légerovi trvalo poměrně dlouho než našel svůj výtvarný výraz. Nejprve se nechal ovlivnit impresionismem, futurismem, později primitivními malbami. Nakonec objevuje krásu ve všednosti a realitě, jeho obrazy připomínají barvami a kompozicí plakáty. Zajímají ho odpočívající lidé, dělníci na stavbách, prostě obyčejný a všední život. Možná právě proto je jedna z jeho posledních prací obrovská dekorativní nástěnná malba v budově Organizace Spojených Národů v New Yorku.


Fernand Léger
Le grand parade

litografie / lithograph, 1953
42 x 57 cm