Světová grafická avantgarda IIIWorld graphic avantgarde III

Picasso, Šíma, Tapies, Tinguely

(1881 - 1973)
Pablo Picasso

Pablo Picasso se narodil v roce 1881 ve španělském městě Malaga, v rodině Baskického učitele kreslení.
Ve čtrnácti letech Pablo skládá s výborným výsledkem přijímací zkoušky do kurzu umění na Škole umění v Barceloně. Dva roky poté je přijat do Královské akademie umění v San Fernandu, ale nenastupuje na studia. Místo toho odjíždí na krátký čas do Madridu, aby se zdokonalil v technice svého malířství.
V roce 1900 poprvé odjíždí na krátkou návštěvu Paříže, kde je doslova uchvácen uměním Van Gogha a Toulousse Lautreca. Později se usídluje v Paříži natrvalo. Jeho ateliér se záhy stává střediskem umělců a spisovatelů, kteří zde formulují základy nové estetické nauky kubismu.
Picasso zcela mění historii umění v roce 1908, kdy po měsících příprav maluje 'Slečny z Avignonu'. Svým obrazem ohlašuje revoluci kubismu.
Picasso stále tvoří bezpočet kubistických obrazů, avšak stále silněji si uvědomuje omezenost námětu. Studuje tedy díla a styly starých mistrů a vrací se ke svým původním námětům - akrobatům, harlekýnům, tanečnicím malíři a jeho modelce.
Jeho díla jsou již od jeho mládí vystavována po celém světě a Picasso se těší nevídanému zájmu a popularitě.
Umírá 8. dubna 1973 v Mougins, je pohřben v Vauvenargues. I když téměř celý svůj život strávil ve Francii, svým nezaměnitelným stylem je považován za předního španělského umělce.

Pablo Picasso
Cubistic Figure

litografie / lithograph, 4.5.1964
21 x 14 cm

Pablo Picasso
Cubistic Head

litografie / lithograph, 4.5.1964
21 x 14 cm

Pablo Picasso
Fumeur V

litografie / lithograph, 20.5.1964
21 x 14 cm

Pablo Picasso
Fumeur VI

litografie / lithograph, 20.5.1964
21 x 14 cm

Pablo Picasso
La Femme

litografie / lithograph, 20.9. 1964.,II.
17 x 11 cm

(1891 - 1971)
Josef Šíma

Josef Šíma patří k velkým osobnostem evropského malířství 20. století. Narodil se roku 1891 v Jaroměři. Šímův otec učil kreslení a malbu na zdejší C. k. řemeslnické škole, kterou navštěvoval kupříkladu i malíř František Kupka. Po absolvování Akademie v Praze ve třídě Jana Preislera studoval Josef Šíma na brněnské technice. V roce 1920 odejel do Francie a natrvalo se zde usadil. Ani poté však nepřerušil styky s vlastí a jako člen Devětsilu se účastnil kulturního dění v Československu. V roce 1927 založil se svými přáteli básníky skupinu Le Grand Jeu - jeho tvorba se vyvíjela směrem ke snaze postihnout univerzální jednotu světa a lidského života. Šímovy snové krajiny nebo mytologická podobenství promlouvají i jako vzpomínka malíře na kraj mládí. Významnou součást jeho tvorby tvořila práce ilustrátorská. Zemřel v roce 1971 v Paříži.


Josef Šíma
Pařížské předměstí

litografie / lithograph, 1955
30,5 x 50 cm

(1923)
Antoni Tàpies

Španělský malíř a grafik Antonio Tàpies je bez nadsázky nejvýznamnější představitel Informelu a abstrakce. Kdysi jako autodidakt, zběhlý ze studia práv, kopíroval Picassa a van Gogha, v padesátých letech se našel v tzv. materiálových obrazech a získal řadu mezinárodních ocenění, především ve Spojených státech. V Barceloně na hlavní třídě bylo v roce 1990 otevřeno jeho vlastní muzeum Tàpies Foundation s více než 2.000 díly a vernisáže jsou zde vždy událostí pro světovou honoraci.


Antoni Tàpies
"A"

litografie / lithograph, 1976
42 x 59 cm

(1925 - 1991)
Jean Tinguely

Švýcarský malíř a sochař vytvářel ironické a asamblážové objekty, stroje a pohybující se mechanizmy vydávající rozličné zvuky. V kinetických sochách, v obrazech i grafice se vysmíval technickému pokroku. Jeho vrcholným dílembyl obrovský přístroj, který se sám zničil. Pro Tinguelyho je realitou smetiště, na kterém nachází různé materiály a předměty, které využívá pro svoji tvorbu.


Jean Tinguely
Composition White Variety

serigrafie / serigraph, 1975
57 x 53 cm