Světová grafická avantgarda IIIWorld graphic avantgarde III

Toyen, Vasarely, Villon, Warhol

(1902 - 1980)
Toyen


Toyen, vlastním jménem Marie Čermínová, česko-francouzská malířka, jedna z představitelek evropského surrealismu.
Vedle své tvorby byla aktivní v uměleckém světě (členkou Devětsilu a Spolku výtvarných umělců Mánes). Spolu s Jindřichem Štyrským, Jindřichem Heislerem a Karlem Teige, založila Skupinu surrealistů v ČSR. Zpočátku ovlivněna kubismem a purismem a eroticismem. V letech 1925 – 28 žila spolu s Jindřichem Štyrským v Paříži, kde svou v podstatě minimalistickou tvorbu nazvali v roce 1926 „artificialismem“. Pod vlivem pařížského pobytu vytvořila první surrealistické obrazy.
Za nacistické okupace schovávala ve svém bytě básníka Jindřicha Heislera. V roce 1947 spolu opustili Československo a žili trvale v Paříži.

Toyen
Sur la route de San Romano

suchá jehla / dry point, 1966
14,5 x 9,5 cm

(1908 - 1997)
Victor Vasarely


Maďarský malíř, sochař a tiskař se stal jedním z průkopníků op-artu. Op-art je jedním ze směrů geometrické abstrakce. Maximálně využívá rozumu, přesnosti a logiky, zpracovává poznatky z geometrie a fyziognomie, je spojen s psychologickými výzkumy.
Vasarely zahájil studia na lékařské fakultě, ale po dvou letech přestoupil na studium malířství a moderního umění. Studia dokončil na Muhelyho akademii, známé pod jménem Budapešťský Bauhaus. Tady se také seznámil s moderními směry a studiemi o barvě a optice. Jeho první malby založené na geometrických tvarech, jimiž dosáhl opticko kinetických efektů, se datují z roku 1951. Od té doby se směr, který vymyslel a prosadil, jmenuje Op-Art.

Victor Vassarely
Folk Toy Object

serigrafie / serigraph, 1969
63 x 63 cm


(1908 - 1997)
Jacques Villon


Francouzský kubistický malíř a grafik, pravým jménem Gaston Duchamp; nevlastní bratr známějšího surrealisty Marcela Duchampa.
Změnil si jméno jako poctu středověkému básníku Françoise Villonovi. Původně studoval práva a živil se jako novinový kreslíř. V roce 1904 s úspěchem vystavoval na Salonu d'Automne. V roce 1911 začal ve skupině Section d'Or (společně s Légerem) experimentovat s kubismem, po roce 1919 byl ovlivněn abstraktní malbou.

Jacques Villon
Portrait d´une jeune fille

litografie / lithograph, 1953
32,5 x 25 cm

(1928 - 1987)
Andy Warhol

Jeden z nejvýznamnějších umělců své doby, pilný a důvtipný Američan, syn slovenských přistěhovalců Andy Warhol (1928-1987) funguje v druhém polovině XX. století stejně, jako Picasso v polovině první. Jako duchovní otec pop-artu popisuje ve svých dílech americký způsob života a komunikace. Většinu jeho obrazů a serigrafií zkoupili v sedmdesátých a osmdesátých letech Evropané a Američané by je dnes rádi dostali zpět. V roce 1968 Warhola postřelila členka Společnosti pro ničení mužů a od té doby jeho umělecká síla ztrácela grády; zemřel mladý, po banální operaci žlučníku. Byl jedním z mála umělců, kteří se sami stali velkorysými patrony umění své doby a jejichž pověst přerostla do nového tisíciletí.

Andy Warhol
Marilyn Monroe

serigrafie /serigraph, 1970
91 x 91 cm

Nádherná barevná serigrafie Marilyn je zcela jistě dílem, které Warhola nejvíce proslavilo; celý soubor čítá deset kusů, všechny jsou tištěny ze stejné síťové předlohy, liší se pouze barevnými variacemi. K této, a ještě k jiné desetidílné sadě: Flowers, se váže roztomilá historka; Warhol svému tiskaři a milenci za práci nezaplatil a ten proto sítotiskové předlohy zabavil a vytiskl z nich náklad jako součást svého honoráře. Aby bylo jasné, že nejde o falza, a aby ještě více pokořil svoji zhrzenou a lakomou lásku, orazítkoval druhou stranu papíru výzvou: „Vyplňte vlastnoručním podpisem“. Tím jen podpořit známou tezi, že nevadí, chybí-li na jakékoli grafice podpis, pokud jde o zdokumentované a evidentně autentické dílo, jako je i tato Warholova kultovní film star.