Světová grafická avantgarda IVWorld graphic avantgarde IV

Boccioni, Braque, Delaunay, Dufy

(1882 - 1916)
Umberto Boccioni

Umberto Boccioni byl nejvýznamnější umělecká osobnost italského futurismu a hlavní teoretik skupiny. Jeho rané obrazy do 1910 ovlivnil impresionismus, v Paříži přešel přes kubismus velmi rychle k futuristickým kompozicím, oslavujícím pohyb a rychlost. Ve svém díle píše: „Nechceme vyjádřit čistě optický vjem, nýbrž psychický, absolutní prožitek … My zasazujeme diváka doprostřed obrazu … „
Dynamickou a barevnou expresí své malby, v níž mizí význam předmětu, se Boccioni přiblížil abstraktnímu malířství. Když Itálie vstoupila do 1. světové války, odcházejí do ní nadšeně také někteří futurističtí umělci. Mezi nimi i dobrovolník Boccioni. V roce 1916 ale umírá na následky zranění při pádu s koně. Příznačné je, že první světová válka ukončila osud většiny futuristických umělců.

Umberto Boccioni
State of Mind: Farewells

dřevoryt /woodcut, 1911
20,5 x 27,5 cm

(1882 - 1963)
Gerges Braque

Zapsal se spolu s Picassem do dějin jako zakladatel kubismu. Po návštěvě jeho ateliéru v roce 1907, kam poprvé zavítal jako mnozí jiní podívat se na Avignonské slečny, uzavírají oba muži lidské a umělecké přátelství, které má pro kubismus zásadní význam. Braque byl zcela jiný, než Picasso - vysoký štíhlý, ramenatý a přemýšlivý. Od roku 1909, kdy na Salónu nezávislých vystavil své kubistické obrazy, byla pro všechna jeho období společná dokonale vyvážená kompozice, zdrženlivá a noblesní barevnost a kultivovanost malířského přednesu.
Braque a Picasso byli první umělci, kteří radikálně změnili vnímání umění posledních pěti set let - s příchodem kubismu umění již nepotřebovalo napodobovat okolní svět.

George Braque
Le Ciel et les Oiseaux

litografie / lithograph, 1955
31,5 x 23 cm

George Braque
Trois Oiseaux

litografie / lithograph, 1955
33,5 x 20 cm

George Braque
Vase and Flowers

litografie a heliogravura / lithograph and heliogravure, 1955
30,5 x 18 cm(1882 - 1916)
Sonia Delaunay

Sonia Delaunay, vlastním jménem Terková - se narodila na Ukrajině, umění vystudovala v Petrohradě a Německu, ve Francii se seznámila s uměním fauvismu a Gauguina, u kterých našla zhmotnění svých barevných představ. V roce 1910 se potkává s malířem Robertem Delaunayem a společně s ním se inspiruje právě vznikajícím kubismem. V roce 1920 začíná uplatňovat své myšlenky i v módě. Její vstup do světa haute couture byl doslova revolucí v textilním návrhářství. Tradiční ornamenty nahrazuje geometrickými motivy, kombinacemi barevných ploch a škál.

Sonia Delaunay
Abstraction

litografie / lithograph, 1969
31 x 24 cm

Sonia Delaunay
Yellow Abstraction

litografie / lithograph, 1972
31 x 24 cm

(1877 - 1953)
Raoul Dufy

Narodil se v Le Havru jako druhý syn ve skromné a hudbymilovné rodině. V patnácti pracuje u dovozců brazilské kávy a po večerech chodí na kurzy do Městské školy výtvarných umění. Ovlivněn Van Goghem a impresionisty, později ztrácí víru v impresionismus při prvním setkáni s Mattisovým obrazem "Přepych, pokoj a rozkoš". V naději, že si vydělá na živobytí ilustruje Apollinairův "Zvířetník". Existenční problémy zažehná až setkáni s Paulem Poiretem, který ho zaměstná jako malíře látek. Byl znám svojí rychlou kresbou a jasnými barvami. "Kupují ode mě náměty", říkal často s úsměvem. A také je rád kreslil. Ulice, portréty Mozarta, dostihy, společenské návštěvy, interiéry ateliérů, palmy, housle, ptáky, cokoliv, co dovolovalo předvést jeho mistrovskou kresbu. Dufy nejlépe dělal to, co se dalo udělat rychle, napoprvé.

Raoul Dufy
Fleurs a ma bonne amie Marcella

litografie / lithograph
21 x 15 cm

Raoul Dufy
Nature Morte Orange

litografie / lithograph, 1948
17 x 23 cm


Raoul Dufy
La pêche

dřevoryt / woodcut, 1930
32 x 40 cm