Světová grafická avantgarda IVWorld graphic avantgarde IV

Chagall, Matisse, Miro, Munch

(1887 - 1985)
Marc Chagall

Narodil se v židovské rodině ve Vitebsku, jeho dětství, život na ruském venkově a židovské náboženství mu celý život zůstaly jako nejsilnější zdroj inspirace. Díky talentu a mecenášovi se dostává na uměleckou školu, posléze ve 24 letech odjíždí do Paříže. V době jeho krátkého návratu do Ruska přichází komunistická revoluce a Chagall je nucen zůstat. Zapojuje se do veřejného dění a paradoxně je dokonce pověřen pouliční výzdobou k oslavám 1. výročí VŘSR. Při druhé cestě do Paříže se již začleňuje do pařížské umělecké komunity. Jeho "nemódní" styl plný zvláštní poezie mu zpočátku přinášel posměch, později začal být respektován jako velký umělec, ale vždy trochu jiný a osamělý. Duchovní tvorba Chagalla, s rozpaky přijímaná jak židovskou tak katolickou obcí, dokázala umělci zachovat vnitřní uměleckou svobodu, jejíž síla působí a je obdivována dodnes.


Marc Chagall
Rvačka / La rixe

lept / etching, 1926, 21 x 16 cm, opus K 67

Marc Chagall
Marc Chagall

litografie / lithograph, 1972, 32 x 24 cm, opus M 689

Marc Chagall
Pár s květinami / Le couple et le bouquet

litografie / lithograph, 1969, 32 x 24 cm, opus M 578

(1896 - 1954)
Henri Matisse

Francouzský malíř, grafik a sochař, hlavní představitel fauvismu. V raném období ovlivněn zejm. P. Cézannem (Model v ateliéru, Carmelina) a neoimpresionismem (Přepych, klid a rozkoš), v období fauvismu (od roku 1904) vytvářel jasnými barevnými skvrnami a jejich rytmem tvar i prostor, později začal více uplatňovat vedle barvy i linii.

Mistr barev a malířské zkratky. Ve figurálních kompozicích, podobiznách, zátiších a interiérech sledoval zejm. dekorativní účinek v rytmu kresebné arabesky. Autor obrazů, nástěnných maleb, koláží, návrhů na gobelíny, scénografií (zejm. pro Ďagilevův Ruský balet) a ilustrací (poezie S. Mallarméa, Ch. Baudelaira a dalších). Od roku 1943 tvořil mj. série „papiers découpés“ – obrazů skládaných z barevných lepených papírů (Lierre en fleur, Kreolská tanečnice, Nu Bleu) ...

Henri Matisse
Nu aux Oranges

litografie / lithograph, 1950
32 x 21 cm

Henri Matisse
Nu bleu IX

litografie / lithograph, 1952
34 x 10 cm

Henri Matisse
Nu Bleu XI

litografie / lithograph, 1952
32,5 x 20,5 cm

Henri Matisse
Souvenir d´Océanie

litografie / lithograph, 1953
24 x 24 cm

(1893 - 1983)
Joan Miró

Jeho práce je charakteristická psychickým automatismem, využíváním podvědomí a velmi svobodnou formou.
Už při prvních studiích na výtvarné škole ohromoval všechny svým používáním barev. V roce 1918 Miró pořádá první samostatnou výstavu. Výstava však není úspěšná, jeho obrazy dělají dojem jen na malou skupinku lidí, většina návštěvníků nebyla schopna pochopit a rozeznat jeho nevšední talent. Apatie a nevšímavost lidí v Barceloně ho plně přesvědčila opustit domov a odjet do Paříže v roce 1919.
První návštěva Paříže nebyla pro Miróa úspěchem, neboť prodej jeho maleb byl v Paříži ještě riskantnější než doma. Setkal se však s Picassem, jemuž prodal svůj autoportrét, kterého si Picasso ve své sbírce velmi cenil až do konce života.
Miró se osudově setkává s André Bretonem, Paulem Eluardem a Louisem Aragonem, kteří právě v té době přinášejí vznik surrealismu. André Breton o jeho stylu dokonce prohlašuje, že je nejsurrealističtější ze všech surrealistů.
Ve třicátých letech začíná poprvé tisknout své první litografie.
Po válce Miró odjíždí do New Yorku, kde je na jeho počest uspořádána výstava v Muzeu Moderního Umění. Jeho práce vzbudí takový ohlas, že je Miró požádán, aby dělal rozsáhlé nástěnné malby. Nachází úspěch i v sochařství, a tak se jeho návštěva USA stává rozšířením jeho uměleckých obzorů.
Miró byl jedním z největších surrealistů, našel cestu z neznámých uliček podvědomí, našel nesmírnou sílu symbolů a kombinaci barev svou tvořivostí.


Joan Miró
Abstract Composition XI

litografie / lithograph, 1975
32 x 25 cm, opus 1047

Joan Miró
Carton II

litografie / lithograph, 1965-83
38 x 28 cm, opus 368

Joan Miró
Carton III

litografie / lithograph, 1965-83
38 x 28 cm, opus 372

Joan Miró
Carton IV

litografie / lithograph, 1965-83
38 x 28 cm, opus 374

Joan Miró
Abstract Composition II - Head

litografie / lithograph, 1972
32 x 25 cm, opus 858

Joan Miró
Hommage a Tériade

litografie / lithograph, 1973
33 x 24 cm, opus 168

Joan Miró
Oiseau Zéphyr

litografie / lithograph, 1956
53 x 35 cm, opus 159

(1863-1944)
Edvard Munch

Vyrostl z duchovní atmosféry secese a jeho malířské dílo má některé charakteristické rysy tohoto slohu. Studoval na kreslířské škole v Oslu. V roce 1885 pobyl tři týdny v Paříži, kam se vrátil znovu roku 1889. Jeho rané dílo ovlivnili francouzští impresionisté a postimpresionisté (zvláště Paul Gauguin a George Seurat).

Edvard Munch
Landschaft

lept / etching, 1920
10,5 x 15 cm