Světová grafická avantgarda IVWorld graphic avantgarde IV

Ernst, Kandinsky, Klee, Kokoschka

(1891 - 1976)
Max Ernst

Těžko se popisuje co je dadismus, jehož byl Max Ernst jedním z iniciátorů a propagátorů. Nejlepší snad bude dobový popis výstavy jeho koláží: "Scéna byla ve sklepě a všechna světla uvnitř zhasnuta; z jakéhosi poklopu vycházelo naříkání; jiný šprýmař, ukryt za skříní, urážel přítomné osobnosti; dadaisté bez kravat s bílými rukavičkami přicházeli a opět odcházeli; Breton rozkousával zápalky; Ribemont-Dessaignes každou chvíli vykřikoval: Prší na lebku!; Aragon mňoukal, Soupault si hrál na schovávanou s Tzarou, zatímco Péret a Charchoune si neustále podávali ruce; u vchodu počítal Rigaut nahlas automobily a perly návštěvnic...

Jiný pamětník výstavy Maxe Ernsta, tentokrát s Hanse Arpem vypráví:

Když se chtěli r. 1920 účastnit výstavy kolínských umělců v Uměleckoprůmyslovém museu, byli z ní vykázáni. Pronajali si tedy v pivnici světlík, přístupný pouze přes pánský záchodek a tam instalovali výstavu "Dada-Vorfrühling". Kdo přes záchodek vstoupil, míjel dívenku v šatičkách z prvního přijímání, recitující obscénní verše; na stěnách visely koláže a kolem zahrádky byly rozmístěny rozmanité předměty, např. akvárium plné vody barvy krve, na jejíž hladině plavaly ženské vlasy a na dně ležel budík; diváci byli šokováni a aby mohli dát své zlosti průchod, byl tam umístěn dřevěný předmět a k němu byla řetězem připevněna sekyrka; když diváci předmět zničili, byl nahrazen dalším.

Jeho záběr byl úctyhodný: sochař, teoretik umění, filosof, psychiatr a malíř samouk. Poprvé vystavoval v roce 1913 v Berlíně, od roku 1922 žil v Paříži, v roce 1941 emigroval do USA a do Francie se vrátil v roce 1950.

Max Ernst
Birds

litografie / lithograph, 1976
56,5 x 31 cm

Max Ernst
Inventar und Widerspruch

litografie / lithograph, 1974
32,5 x 24 cm

Max Ernst
Ohne Title

litografie / lithograph, 1975
21 x 14 cm

Max Ernst
Surrealistic Abstraction

litografie / lithograph, 1974
30,5 x 23 cm

(1866 - 1944)
Vassily Kandinsky


Vassily Kandinsky
Stars

litografie / lithograph, 1938
35,5 x 26 cm

Vassily Kandinsky
Orientalisches

litografie / lithograph, 1911
12,5 x 19 cm

(1879 - 1940)
Paul Klee

V díle Paula Kleea se protíná celá řada modernistických uměleckých proudů dvacátého století. Německý expresionismus, kubistická abstrakce, konstruktivismus Bauhausu i surrealismus. Přesto k žádné škole nikdy nepatřil. Maloval obrazy pointilistickou technikou, barevnými skvrnami, písmeny, používal symboly i hieroglyfy. Pro Kleea bylo typické neustálé experimentování s malířskými technikami i materiály, na něž maloval. Za život vytvořil přes 3500 kreseb a každým rokem zhruba dvě stě maleb. Paul Klee byl jedním z nejvzdělanějších malířů své doby. Intelektuál, který se zamýšlel nad svými obrazy i malířstvím jako takovým. Poslední léta, těžce nemocný, tvořil každoročně stovky obrazů. Přesto každý z nich, pokud se objeví v aukční síni, dosahuje ceny v milionech dolarů.

Paul Klee
Fulfillment

litografie / lithograph, 1920
19 x 14 cm

(1886 - 1980)
Oskar Kokoschka

Rakouský malíř a básník českého původu známý svými intenzivními expresivními krajinami a portréty. Zranění z první světové války ho zužovalo duševními potížemi. Z Rakouska uprchl před nacisty. kteří ho zařadili mezi tvůrce tzv. "zvrhlého umění". Od té doby prošel Československem, Velkou Británií a Spojenými státy aby se nakonec usadil ve Švýcarsku, kde také zemřel.

Oskar Kokoschka
Elastic Dancer

litografie / lithograph, 1948
21 x 17 cm