Světová grafická avantgarda IVWorld graphic avantgarde IV

Kupka, Léger, Liebermann, Masson

(1871 - 1957)
František Kupka

Ještě před nedávnem byl František Kupka v Čechách označován některými českými „kulturtrégry“ za zkrachovalého mazala. Dnes patří spolu s Muchou k nejslavnějším českým umělcům a celosvětově je považován za otce abstraktního umění. Na loňskou výstavu v Musée d´Orsay v Paříži přišly tisíce návštěvníků a jeho obraz "Ocel pije" je s částkou 4.450.000 Kč nejdražším obrazem vydraženým v Čechách.

Když v roce 1912 vystavil svoji Dvojbarevnou fugu, zapsal se do historie zřejmě první veřejnou prezentací abstraktního umění. Sám k tomu později řekl: „Potom jsem vystavil 1912 Fugu dvojbarevnou a Chromatiku teplou, která vzbudila celé prostředí malířů pařížských. Dostával jsem z jedné strany nadávky, z druhé strany pochvaly. Ale hned potom ovšem přišli také imitátoři, jejichž zájem byl v tom, aby mohli říct, že jsou původci tohoto nového umění."


František Kupka
Jet de Rouges et Bleus

dřevoryt/ woodcut, 1921
15 x 10 cm

František Kupka
Quatre Histoire de Blanc et Noir No.8

dřevoryt/ woodcut, 1926
24 x 16 cm

(1881-1955)
Fernand Léger

Tubismus, kam jsou řazena některá díla Fernarda Légera, je odvozen od výrazu tubes - roury. Zatímco pro kubismus byl typický tvar krychle (cube), pro malby Fernanda Légera v určitém období byly charakteristické trubice, válce a kužely. Tak jako další z jeho generačních kolegů vstoupil do podvědomí veřejnosti svou účastí na proslulém Salónu nezávislých v Paříži v roce 1911. Légerovi trvalo poměrně dlouho než našel svůj výtvarný výraz. Nejprve se nechal ovlivnit impresionismem, futurismem, později primitivními malbami. Nakonec objevuje krásu ve všednosti a realitě, jeho obrazy připomínají barvami a kompozicí plakáty. Zajímají ho odpočívající lidé, dělníci na stavbách, prostě obyčejný a všední život. Možná právě proto je jedna z jeho posledních prací obrovská dekorativní nástěnná malba v budově Organizace Spojených Národů v New Yorku.


Fernand Léger
Le grand parade

litografie / lithograph, 1953
42 x 57 cm

(1896 - 1954)
Max Liebermann

Max Liebermann je nejslavnějším německým impresionistou. Ve své tvorbě byl ovlivněn pobytem v Paříži, kde se seznámil s tvorbou "Barbizonské školy". V Německu byl velmi uznávaným umělcem a po čas zastával též místo presidenta berlínské Akademie. Po nástupu fašistů k moci byl kvůli svému židovskému původu okamžitě z tohoto místa odvolán a jakákoliv činnost mu byla zakázána.


Max Liebermann
Amsterdamer Judengasse

lept / etching, 1920
14 x 19 cm

(1896 - 1987)
André Masson

André Masson se narodil ve francouzské Balagny. Na počátku své tvorby pracoval stejně tak jako jeho přátelé André Breton, Joan Miró a Max Ernst technikou "automatismu" tvořenou svobodnou kresbou například malováním do písku. V roce 1930 odmítl dogmata surrealismu a začal se zajímat, jak sám říká: " o základní impulsy lásky a nenávisti". V roce 1940 emigroval do Ameriky kde se začal zajímat o afro-americké umění a mýty původních amerických obyvatel. Svými ideami surrealismu a znalostí evropského umění ovlivnil mnohé americké umělce. O svém umění říká: „Mé dílo je bludné. Nedokážu setrvat déle na jednom místě; dávám přednost labyrintu duše před přímými a bezpečnými cestami.“

André Masson
The Moon

litografie / lithograph, 1938
35,5 x 26 cm

André Masson
The Sun

litografie / lithograph, 1938
35,5 x 26 cm