Světová grafická avantgarda IVWorld graphic avantgarde IV

Picasso, Sima, Struck, Tapies

(1881 - 1973)
Pablo Picasso


Pablo Picasso se narodil v roce 1881 ve španělském městě Malaga, v rodině Baskického učitele kreslení.
Ve čtrnácti letech Pablo skládá s výborným výsledkem přijímací zkoušky do kurzu umění na Škole umění v Barceloně. Dva roky poté je přijat do Královské akademie umění v San Fernandu, ale nenastupuje na studia. Místo toho odjíždí na krátký čas do Madridu, aby se zdokonalil v technice svého malířství.
V roce 1900 poprvé odjíždí na krátkou návštěvu Paříže, kde je doslova uchvácen uměním Van Gogha a Toulouse Lautreca. Později se usídluje v Paříži natrvalo. Jeho ateliér se záhy stává střediskem umělců a spisovatelů, kteří zde formulují základy nové estetické nauky kubismu.
Picasso zcela mění historii umění v roce 1908, kdy po měsících příprav maluje 'Slečny z Avignonu'. Svým obrazem ohlašuje revoluci kubismu.
Picasso stále tvoří bezpočet kubistických obrazů, avšak stále silněji si uvědomuje omezenost námětu. Studuje tedy díla a styly starých mistrů a vrací se ke svým původním námětům - akrobatům, harlekýnům, tanečnicím malíři a jeho modelce.
Jeho díla jsou již od jeho mládí vystavována po celém světě a Picasso se těší nevídanému zájmu a popularitě.
Umírá 8. dubna 1973 v Mougins, je pohřben v Vauvenargues. I když téměř celý svůj život strávil ve Francii, svým nezaměnitelným stylem je považován za předního španělského umělce.

Pablo Picasso
Portrait de Honoré de Balzac

litografie / lithograph, 1952
21,5 x 15 cm, opus 714 Bloch

Pablo Picasso
Portrait de Léon Tolstoi

litografie / lithograph, 1952
22 x 14 cm, opus 825 Bloch

Pablo Picasso
Portrét muže IX

litografie / lithograph, 1964-70
21 x 14 cm

Pablo Picasso
Portrét muže X

litografie / lithograph, 1964-70
21 x 14 cm

Pablo Picasso
La Femme

litografie / lithograph, 20.9. 1964.,II.
17 x 11 cm

(1891 - 1971)
Josef Šíma

Josef Šíma patří k velkým osobnostem evropského malířství 20. století. Narodil se roku 1891 v Jaroměři. Šímův otec učil kreslení a malbu na zdejší C. k. řemeslnické škole, kterou navštěvoval kupříkladu i malíř František Kupka. Po absolvování Akademie v Praze ve třídě Jana Preislera studoval Josef Šíma na brněnské technice. V roce 1920 odejel do Francie a natrvalo se zde usadil. Ani poté však nepřerušil styky s vlastí a jako člen Devětsilu se účastnil kulturního dění v Československu. V roce 1927 založil se svými přáteli básníky skupinu Le Grand Jeu - jeho tvorba se vyvíjela směrem ke snaze postihnout univerzální jednotu světa a lidského života. Šímovy snové krajiny nebo mytologická podobenství promlouvají i jako vzpomínka malíře na kraj mládí. Významnou součást jeho tvorby tvořila práce ilustrátorská. Zemřel v roce 1971 v Paříži.


Světová grafická avantgarda IV
Kompozice

lept / etching, 1967
13,5 x 9,5 cm

(1876-1944)
Hermann Struck

Hermann Struck (Chaim Aaron ben David) se narodil v Berlíně, kde také vystudoval slavnou berlínskou Akademii. Je autorem významné knihy "Umění leptu", která se stala "grafickou biblí" Marka Chagall nebo Lovise Corintha. Je autorem slavných portrétů Henrika Ibsena, Sigmunda Freuda, Alberta Einsteina či Oskara Wildea.


Hermann Struck
Alter Jude aus Jaffa

lept / etching, 1905
20,5 x 14,5 cm

(1923)
Antoni Tàpies

Španělský malíř a grafik Antonio Tàpies je bez nadsázky nejvýznamnější představitel Informelu a abstrakce. Kdysi jako autodidakt, zběhlý ze studia práv, kopíroval Picassa a van Gogha, v padesátých letech se našel v tzv. materiálových obrazech a získal řadu mezinárodních ocenění, především ve Spojených státech. V Barceloně na hlavní třídě bylo v roce 1990 otevřeno jeho vlastní muzeum Tàpies Foundation s více než 2.000 díly a vernisáže jsou zde vždy událostí pro světovou honoraci.


Antoni Tápies
Graffiti

litografie / lithograph 1979
38 x 56 cm