Světová grafická avantgarda VWorld Graphic Avantgarde V

Kandinsky, Kupka, Masson, Matisse, Miró

(1866-1944)
Wassily Kandinsky

Wassily Kandinsky se narodil 4. prosince 1866 jako syn moskevského obchodníka s čajem. V Moskvě vystudoval práva a filosofii a hned poté se oženil se svojí sestřenicí Anyou Chimiakinovou. Zklamán akademickou výukou na Azbeově škole umění, opustil Moskvu a přestěhoval se se svou ženou do Mnichova.
V roce 1905 se Kandinsky stal členem Společnosti německých umělců a od té doby je jeho umělecká činnost spojena s působením různých uměleckých skupin v Německu. V roce 1911 Kandinsky uveřejnil první plány pro almanach "Der Blaue Reiter" a uspořádal také první exhibici této skupiny 18. prosince 1911 v Moderne Galerie Thannhauser.
Po vypuknutí 1. světové války se Kandinsky vrátil do Moskvy. V červnu 1919 se Kandinsky stal ředitelem Muzea pro uměleckou kulturu v Moskvě.
V červnu 1922 se Kandinsky přestěhoval do Výmaru, kde začal vyučovat kursy volného malování v Bauhausu. V roce 1928 se Kandinsky stal německým občanem. Bauhaus byl uzavřen v červenci 1933 a tak se Kandinsky koncem prosince rozhodl přestěhovat do Francie. O čtyři roky později byla jeho díla ukazována na nacistické výstavě "degenerovaného umění" a 57 jeho děl v německých muzeích a galeriích bylo zkonfiskováno. V roce 1939 se již Kandinsky a jeho žena stali francouzskými občany. Wassily Kandinsky zemřel 13. prosince 1944 v Neuilly-sur-Seine.

Wassily Kandinsky
Comets

litografie / lithograph, 1938
35,5 x 26 cm

Wassily Kandinsky
Orientalisches

litografie / lithograph, 1911
12,5 x 19 cm

(1871-1957)
František Kupka

Ještě před nedávnem byl František Kupka v Čechách označován některými českými „kulturtrégry“ za zkrachovalého mazala. Dnes patří spolu s Muchou k nejslavnějším českým umělcům a celosvětově je považován za otce abstraktního umění. Na loňskou výstavu v Musée d´Orsay v Paříži přišly tisíce návštěvníků a jeho obraz "Ocel pije" je s částkou 4.450.000 Kč nejdražším obrazem vydraženým v Čechách.

Když v roce 1912 vystavil svoji Dvojbarevnou fugu, zapsal se do historie zřejmě první veřejnou prezentací abstraktního umění. Sám k tomu později řekl: „Potom jsem vystavil 1912 Fugu dvojbarevnou a Chromatiku teplou, která vzbudila celé prostředí malířů pařížských. Dostával jsem z jedné strany nadávky, z druhé strany pochvaly. Ale hned potom ovšem přišli také imitátoři, jejichž zájem byl v tom, aby mohli říct, že jsou původci tohoto nového umění."
Když Národní galerie v Paříži uspořádala v roce 1958 Kupkovi velkou soubornou výstavu, stačil malíř ještě připravit k této příležitosti litografii s námětem Dvojbarevné fugy …

Světová grafická avantgarda V
František Kupka Kompozice III

lept / etching, 1921
22 x 14 cm

František Kupka
Lysistrata I

lept a akvatinta / etching and aquatint
18 x 12,5 cm, opus NGK 321
1907-1909, 125/250

(1896-1987)
André Masson

André Masson se narodil ve francouzské Balagny. Na počátku své tvorby pracoval stejně tak jako jeho přátelé André Breton, Joan Miróa Max Ernst technikou "automatismu" tvořenou svobodnou kresbou například malováním do písku. V roce 1930 odmítl dogmata surrealismu a začal se zajímat, jak sám říká: " o základní impulsy lásky a nenávisti". V roce 1940 emigroval do Ameriky kde se začal zajímat o afro-americké umění a mýty původních amerických obyvatel. Svými ideami surrealismu a znalostí evropského umění ovlivnil mnohé americké umělce. O svém umění říká: „Mé dílo je bludné. Nedokážu setrvat déle na jednom místě; dávám přednost labyrintu duše před přímými a bezpečnými cestami."

André Masson
Man Nude

litografie / lithograph, 1972
31 x 24 cm

(1869-1954)
Henri Matisse

Francouzský malíř, grafik a sochař, hlavní představitel fauvismu. V raném období ovlivněn zejm. P. Cézannem (Model v ateliéru, Carmelina) a neoimpresionismem (Přepych, klid a rozkoš), v období fauvismu (od roku 1904) vytvářel jasnými barevnými skvrnami a jejich rytmem tvar i prostor, později začal více uplatňovat vedle barvy i linii.

Mistr barev a malířské zkratky. Ve figurálních kompozicích, podobiznách, zátiších a interiérech sledoval zejm. dekorativní účinek v rytmu kresebné arabesky. Autor obrazů, nástěnných maleb, koláží, návrhů na gobelíny, scénografií (zejm. pro Ďagilevův Ruský balet) a ilustrací (poezie S. Mallarméa, Ch. Baudelaira a dalších). Od roku 1943 tvořil mj. série „papiers découpés“ – obrazů skládaných z barevných lepených papírů (Souvenir d´Océanie, Danseuse Creole, Nu Bleu).

Henri Matisse
Danseuse Creole

litografie / lithograph, 1950
32 x 19 cm

Nu Bleu IX
Henri Matisse

litografie / lithograph, 1952
34 x 10 cm

Souvenir d´Océanie
Henri Matisse

litografie / lithograph, 1953
24 x 24 cm

(1893-1983)
Joan Miró

Jeho práce je charakteristická psychickým automatismem, využíváním podvědomí a velmi svobodnou formou.
Už při prvních studiích na výtvarné škole ohromoval všechny svým používáním barev. V roce 1918 Miró pořádá první samostatnou výstavu. Výstava však není úspěšná, jeho obrazy dělají dojem jen na malou skupinku lidí, většina návštěvníků nebyla schopna pochopit a rozeznat jeho nevšední talent. Apatie a nevšímavost lidí v Barceloně ho plně přesvědčila opustit domov a odjet do Paříže v roce 1919.
První návštěva Paříže nebyla pro Miróa úspěchem, neboť prodej jeho maleb byl v Paříži ještě riskantnější než doma. Setkal se však s Picassem, jemuž prodal svůj autoportrét, kterého si Picasso ve své sbírce velmi cenil až do konce života.
Miró se osudově setkává s André Bretonem, Paulem Eluardem a Louisem Aragonem, kteří právě v té době přinášejí vznik surrealismu. André Breton o jeho stylu dokonce prohlašuje, že je nejsurrealističtější ze všech surrealistů.
V Paříži nemá peníze ani na jídlo, za den sní jen několik suchých fíků. Je příliš pyšný, aby žádal své přátele o pomoc, tak jen sedí hodiny ve svém studiu, zírá do zdi a pak jen maluje na kus papíru nebo plátna veden představivostí vyvolanou hladem.
Ve třicátých letech začíná poprvé tisknout své první litografie.
Se začátkem druhé světové války se Miró ze Španělska stěhuje do Normandie. Musí však odtamtud odejít, neboť Němci na Normandii útočí bombardováním. Ze svého umění zachraňuje na útěku pouze 'Konstelace'.
Po válce Miró odjíždí do New Yorku, kde je na jeho počest uspořádána výstava v Muzeu Moderního Umění. Jeho práce vzbudí takový ohlas, že je Miró požádán, aby dělal rozsáhlé nástěnné malby. Nachází úspěch i v sochařství, a tak se jeho návštěva USA stává rozšířením jeho uměleckých obzorů.
Miró byl jedním z největších surrealistů, našel cestu z neznámých uliček podvědomí, našel nesmírnou sílu symbolů a kombinaci barev svou tvořivostí.

Joan Miró
Dessaigne V

litografie / lithograph, 22 x 38 cm
1956, opus 166

Joan Miró
Dessaigne VI

litografie / lithograph, 1956
18 x 15 cm, opus 167

Joan Miró
The Star

litografie / lithograph, 32 x 25 cm
1972, opus 857 Mourlot