Světová grafická avantgarda VWorld Graphic Avantgarde V

Picasso, Redon, Sima

(1881-1973)
Pablo Picasso

Pablo Picasso se narodil v roce 1881 ve španělském městě Malaga, v rodině Baskického učitele kreslení.
Ve čtrnácti letech Pablo skládá s výborným výsledkem přijímací zkoušky do kurzu umění na Škole umění v Barceloně. Dva roky poté je přijat do Královské akademie umění v San Fernandu, ale nenastupuje na studia. Místo toho odjíždí na krátký čas do Madridu, aby se zdokonalil v technice svého malířství.
V roce 1900 poprvé odjíždí na krátkou návštěvu Paříže, kde je doslova uchvácen uměním Van Gogha a Toulousse Lautreca. Později se usídluje v Paříži natrvalo. Jeho ateliér se záhy stává střediskem umělců a spisovatelů, kteří zde formulují základy nové estetické nauky kubismu.
Picasso zcela mění historii umění v roce 1908, kdy po měsících příprav maluje 'Slečny z Avignonu'. Svým obrazem ohlašuje revoluci kubismu.
Picasso stále tvoří bezpočet kubistických obrazů, avšak stále silněji si uvědomuje omezenost námětu. Studuje tedy díla a styly starých mistrů a vrací se ke svým původním námětům - akrobatům, harlekýnům, tanečnicím malíři a jeho modelce.
Jeho díla jsou již od jeho mládí vystavována po celém světě a Picasso se těší nevídanému zájmu a popularitě.
Umírá 8. dubna 1973 v Mougins, je pohřben v Vauvenargues. I když téměř celý svůj život strávil ve Francii, svým nezaměnitelným stylem je považován za předního španělského umělce.

Fumeur I
Pablo Picasso

litografie / lithograph, 1964
21 x 14 cm

Pablo Picasso
Fumeur II

litografie / lithograph, 1964
21,5 x 14 cm

Pablo Picasso
Hlava muže VIII

litografie / lithograph, 1964
21 x 14 cm

Pablo Picasso
Portrait

litografie / lithograph, 1955
32 x 24 cm, opus 280a

Pablo Picasso
Portrait de Honoré de Balzac

litografie / lithograph, 1952
21,5 x 15 cm, opus 714 Bloch

(1840-1916)
Odilon Redon

Francouzský malíř a grafik; syn kreolky jako E. Degas. Zvaný Odilon Redon. Aby upevnil své zdraví, prožil dětství na venkově, zejména na statku v Peyrelebade v Médocu. 1858 přijel do Paříže, kopíroval staré mistry v Louvre a učil se litografovat u H. Fantin-Latoura. 1879 vydal svou první sbírku litografií Dans la rive. 1884 se podílel na zřízení Salónu nezávislých. Podílel se na poslední výstavě impresionistů 1886 a na první výstavě grafiků v galerii Durand-Ruela 1889. Na Podzimním salónu 1904 byl jeho dílu vyhrazen samostatný sál. Redon měl mnoho přítel mezi literáty; k jeho obdivovatelů patřil především básník Mallarmé.

Redon, současník impresionistů - byl stejně jako Claude Monet - šel od počátku vlastní cestou; ačkoli vždy vycházel z oddaného pozorování přírody, kladl hlavní důraz na sílu obrazotvornosti, čímž se stal otcem symbolismu. Maloval krajiny, podobizny, zátiší a figurální kompozice, v jejichž zvláštním barevném odeuru je zatajen naléhavý pocit malíře, kterým diváka rozechvívá. Redona obdivoval Paul Gauguin a mladí malíři skupiny Les Nabis; jeho kolorismus zapůsobil například i na H. Matisse. Protikladnost Redonovy imaginace ocenili surrealisté.

Le Sommeil
Odilon Redon

litografie / lithograph, 1898
19,5 x 15 cm

(1891-1971)
Josef Šíma

Josef Šíma patří k velkým osobnostem evropského malířství 20. století. Narodil se roku 1891 v Jaroměři. Šímův otec učil kreslení a malbu na zdejší C. k. řemeslnické škole, kterou navštěvoval kupříkladu i malíř František Kupka. Po absolvování Akademie v Praze ve třídě Jana Preislera studoval Josef Šíma na brněnské technice. V roce 1920 odejel do Francie a natrvalo se zde usadil. Ani poté však nepřerušil styky s vlastí a jako člen Devětsilu se účastnil kulturního dění v Československu. V roce 1927 založil se svými přáteli básníky skupinu Le Grand Jeu - jeho tvorba se vyvíjela směrem ke snaze postihnout univerzální jednotu světa a lidského života. Šímovy snové krajiny nebo mytologická podobenství promlouvají i jako vzpomínka malíře na kraj mládí. Významnou součást jeho tvorby tvořila práce ilustrátorská. Zemřel v roce 1971 v Paříži.

Josef Šíma
Dívka

zinkografie / zincography, 1928
13,5 x 3,5 cm

Josef Šíma
Kompozice IV

lept / etching, 1967
18 x 13 cm

Josef Šíma
Kompozice

lept / etching, 1967
13,5 x 9,5 cm