Světová grafická avantgarda VIWorld Graphic Avantgarde VI

Braque, Buffet, Calder

(1882 - 1963)
Georges Braque

Zapsal se spolu s Picassem do dějin jako zakladatel kubismu. Po návštěvě jeho ateliéru v roce 1907, kam poprvé zavítal jako mnozí jiní podívat se na Avignonské slečny, uzavírají oba muži lidské a umělecké přátelství, které má pro kubismus zásadní význam. Braque byl zcela jiný, než Picasso - vysoký štíhlý, ramenatý a přemýšlivý. Od roku 1909, kdy na Salónu nezávislých vystavil své kubistické obrazy, byla pro všechna jeho období společná dokonale vyvážená kompozice, zdrženlivá a noblesní barevnost a kultivovanost malířského přednesu.
Braque a Picasso byli první umělci, kteří radikálně změnili vnímání umění posledních pěti set let - s příchodem kubismu umění již nepotřebovalo napodobovat okolní svět.

George Braque
Les Oiseaux de nuit

litografie / lithograph, 1964
25 x 18 cm
rámováno / framed

Vase et Fleurs I


George Braque
Vase et Fleurs I - verso (zadní strana)

litografie / lithograph, 1955
31 x 21 cm
rámováno / framed

George Braque
Vase et Fleurs II

heliogravura / heliogravure, 1955
34 x 25 cm
rámováno / framed

(1928 - 1999)
Bernard Buffet

Nezaměnitelný rukopis výrazných linií je znakem francouzského malíře a grafika Bernarda Buffeta. Nejmladší člen slavné Pařížské školy vstoupil na scénu poměrně pozdě - v padesátých letech minulého století, ale hned od počátku je chválen a uznáván uměleckou kritikou.
V roce 1955 zařadil odborný časopis "Connaissance des arts" Buffeta mezi 10 nejlepších světových umělců druhé poloviny 20. století.
Bernard BUFFET je hodnocen jako figurativní malíř, který se přiklání ve svém díle k sociálnímu realismu.
Uznávaný Buffet ke konci života trpěl Parkinsonovou chorobou, utrpení z ní ukončil v roce 1999 sebevraždou.

Bernard Buffet
Hommage á Mozart

litografie / lithograph, 1965
16 x 22 cm
rámováno / framed

(1898 - 1976)
Alexander Calder

Jeden z mála Američanů, který patřil do meziválečné avantgardy byl Alexander Calder. Ve třicátých letech se proslavil mobilními sochami poháněnými motorem. Později, snad pod vlivem surrealistů ho zajímaly možnosti přirozeného pohybu. Listy ve vánku, organické struktury - to byly hlavní zdroje inspirace pozdější Calderovy tvorby. Jeho pohyblivé sochy - mobily - návštěvníci výstav milovali. Některé se hýbaly jenom silou průvanu, do některých bylo možné strčit a všechny vytvářely pocit majestátního pohybu v prostoru a čase. Grafické dílo bylo pro Caldera dobrou možností ověřit si kompozice mobilů, které později realizoval.

Alexander Calder
Composition

litografie / lithograph, 1964
25 x 18 cm
rámováno / framed