Světová grafická avantgarda VIWorld Graphic Avantgarde VI

Chagall, Kandinsky, Klee

(1887 - 1985)
Marc Chagall

Narodil se v židovské rodině ve Vitebsku, jeho dětství, život na ruském venkově a židovské náboženství mu celý život zůstaly jako nejsilnější zdroj inspirace. Díky talentu a mecenášovi se dostává na uměleckou školu, posléze ve 24 letech odjíždí do Paříže. V době jeho krátkého návratu do Ruska přichází komunistická revoluce a Chagall je nucen zůstat. Zapojuje se do veřejného dění a paradoxně je dokonce pověřen pouliční výzdobou k oslavám 1. výročí VŘSR. Při druhé cestě do Paříže se již začleňuje do pařížské umělecké komunity. Jeho "nemódní" styl plný zvláštní poezie mu zpočátku přinášel posměch, později začal být respektován jako velký umělec, ale vždy trochu jiný a osamělý. Duchovní tvorba Chagalla, s rozpaky přijímaná jak židovskou tak katolickou obcí, dokázala umělci zachovat vnitřní uměleckou svobodu, jejíž síla působí a je obdivována dodnes.

Marc Chagall
Autoportrait

litografie / lithograph, 1960
32 x 24,5 cm, opus M282
rámováno / framed

Marc Chagall
L´Inspiré

litografie / lithograph, 1963
32 x 24 cm, opus M398
rámováno / framed

Marc Chagall
Les Anémones

litografie / lithograph, 1974
31,5 x 25 cm, opus M730
rámováno / framed

Marc Chagall
Vision de Paris

litografie / lithograph, 1960
32 x 24,5 cm, opus M287
rámováno / framed

(1866-1944)
Wassily Kandinsky

Wassily Kandinsky se narodil 4. prosince 1866 jako syn moskevského obchodníka s čajem. V Moskvě vystudoval práva a filosofii a hned poté se oženil se svojí sestřenicí Anyou Chimiakinovou. Zklamán akademickou výukou na Azbeově škole umění, opustil Moskvu a přestěhoval se se svou ženou do Mnichova.
V roce 1905 se Kandinsky stal členem Společnosti německých umělců a od té doby je jeho umělecká činnost spojena s působením různých uměleckých skupin v Německu. V roce 1911 Kandinsky uveřejnil první plány pro almanach "Der Blaue Reiter" a uspořádal také první exhibici této skupiny 18. prosince 1911 v Moderne Galerie Thannhauser.
Po vypuknutí 1. světové války se Kandinsky vrátil do Moskvy. V červnu 1919 se Kandinsky stal ředitelem Muzea pro uměleckou kulturu v Moskvě.
V červnu 1922 se Kandinsky přestěhoval do Výmaru, kde začal vyučovat kursy volného malování v Bauhausu. V roce 1928 se Kandinsky stal německým občanem. Bauhaus byl uzavřen v červenci 1933 a tak se Kandinsky koncem prosince rozhodl přestěhovat do Francie. O čtyři roky později byla jeho díla ukazována na nacistické výstavě "degenerovaného umění" a 57 jeho děl v německých muzeích a galeriích bylo zkonfiskováno. V roce 1939 se již Kandinsky a jeho žena stali francouzskými občany. Wassily Kandinsky zemřel 13. prosince 1944 v Neuilly-sur-Seine.

Wassily Kandinsky
Improvisation

dřevoryt / woodcut, 1935/66
23 x 27 cm
rámováno / framed

Paul Klee
Sommeil d´hiver

litografie / lithograph, 1938
35,5 x 28 cm
rámováno / framed