Světová grafická avantgarda VIWorld Graphic Avantgarde VI

Dufy, Giacometti, Hartung

(1877-1953)
Raoul Dufy

Narodil se v Le Havru jako druhý syn ve skromné a hudbymilovné rodině. V patnácti pracuje u dovozců brazilské kávy a po večerech chodí na kurzy do Městské školy výtvarných umění. Ovlivněn Van Goghem a impresionisty, později ztrácí víru v impresionismus při prvním setkáni s Mattisovým obrazem "Přepych, pokoj a rozkoš". V naději, že si vydělá na živobytí ilustruje Apollinairův "Zvířetník". Existenční problémy zažehná až setkáni s Paulem Poiretem, který ho zaměstná jako malíře látek. Byl znám svojí rychlou kresbou a jasnými barvami. "Kupují ode mě náměty", říkal často s úsměvem. A také je rád kreslil. Ulice, portréty Mozarta, dostihy, společenské návštěvy, interiéry ateliérů, palmy, housle, ptáky, cokoliv, co dovolovalo předvést jeho mistrovskou kresbu. Dufy nejlépe dělal to, co se dalo udělat rychle, napoprvé.

Raoul Dufy
Concert

litografie / lithograph, 1952/65
30 x 37 cm
rámováno / framed

Raoul Dufy
Hommage á Renoir

litografie / lithograph, 1952/65
20 x 15 cm
rámováno / framed

Raoul Dufy
Régates

litografie / lithograph, 1951/65
18,5 x 22,5 cm
rámováno / framed

(1901 - 1966)
Alberto Giacometti

Více jako sochař je znám Alberto Giacometti, ve Francii tvořící Švýcar. Jeho oscilace mezi surrealistickým a expresionistickým tvaroslovím vyústila v úžasně vytáhlé figury s hrubým povrchem, které přilákaly (i u nás!) mnoho epigonů.
V grafice Giacometti pracoval především s litografií, která snadno převáděla jeho přípravné i finální kresby; typický portrét Annette je však velice vzácný originální lept jeho milované modelky.

Světová grafická avantgarda VI
Annette

litografie / lithograph, 1964
25 x 18 cm
rámováno / framed

(1904 - 1989)
Hans Hartung

Německý umělec Hans Hartung se narodil 21. září 1904 v Lipsku. V roce 1926 se rozhodl odejít z Německa. Aby byl přímo v centru uměleckého dění, rozhodl se usadit v Paříži. První Hartungova výstava se konala v roce 1931 v Drážďanech, ovšem Hartung již byl rozhodnut, že bude žít ve Francii. Navíc byl v Německu nežádoucím umělcem, protože nacistický režim označil jeho dílo za zvrhlé, neboť příliš odráželo vliv kubismu a expresionismu. Když se pak v roce 1935 pokoušel v Berlíně prodat svoje obrazy, byl téměř zatčen policií a musel z Německa uprchnout. I když Hartung svůj odchod z Německa plánoval už dlouho, propadal v Paříži depresím, jejichž příčinou byly jeho rodinné potíže i fakt, že se jeho stále více abstraktní obrazy neprodávaly a Hartung byl nucen žít v chudobě. Celý svůj čas trávil v maličkém ateliéru a žil z příspěvků svých úspěšnějších kolegů Kandinského, Mondriana a Miróa. V prosinci roku 1939 se Hartung stal členem Francouzské cizinecké legie. Byl sledován Gestapem a byl také na sedm měsíců uvězněn francouzskou policií. Když se jeho věznitelé dozvěděli, že je malířem, zavřeli ho do cely vymalované červeně, což mělo poškodit jeho zrak. Po propuštění Hartung odešel do severní Afriky, kde se s cizineckou legií zúčastnil bojů druhé světové války. V bitvě u Belfortu také ztratil v boji nohu. V roce 1945 se také díky svým válečným zásluhám stal francouzským občanem. Hartungovo silné a výrazné umělecké podání je typickým příkladem spontánní a intuitivní tvorby známé pod názvem Art Informel. Princip Hartungova umění spočíval v tom, že ani malíř sám po začátku práce nevěděl, jak bude vypadat konečné dílo, a nechal se zcela unášet hlubokými emocemi, které tak vlastně v obraze popisovaly jeho duševní stav. Svou dynamickou tvorbou Hartung také ovlivnil nastupující generaci amerických abstraktních expresionistů. Hartung zemřel 8. prosince 1989 v Antibes.

Hans Hartung
Abstract

litografie / lithograph, 1964
31 x 23 cm
rámováno / framed