Světová grafická avantgarda VIWorld Graphic Avantgarde VI

Matisse, Miró, Picasso, Villon

(1869-1954)
Henri Matisse


Francouzský malíř, grafik a sochař, hlavní představitel fauvismu. V raném období ovlivněn zejm. P. Cézannem (Model v ateliéru, Carmelina) a neoimpresionismem (Přepych, klid a rozkoš), v období fauvismu (od roku 1904) vytvářel jasnými barevnými skvrnami a jejich rytmem tvar i prostor, později začal více uplatňovat vedle barvy i linii. Mistr barev a malířské zkratky. Ve figurálních kompozicích, podobiznách, zátiších a interiérech sledoval zejm. dekorativní účinek v rytmu kresebné arabesky. Autor obrazů, nástěnných maleb, koláží, návrhů na gobelíny, scénografií (zejm. pro Ďagilevův Ruský balet) a ilustrací (poezie S. Mallarméa, Ch. Baudelaira a dalších). Od roku 1943 tvořil mj. série „papiers découpés“ – obrazů skládaných z barevných lepených papírů (Souvenir d´Océanie, Danseuse Creole, Nu Bleu).

Henri Matisse
Acrobates

litografie / lithograph, 1952
25 x 23 cm
rámováno / framed

Henri Matisse
Bateau

litografie / lithograph, 1952
29 x 21 cm
rámováno / framed

Henri Matisse
Lierre

litografie / lithograph, 1953
23,5 x 24 cm
rámováno / framed

(1893-1983)
Joan Miró


Jeho práce je charakteristická psychickým automatismem, využíváním podvědomí a velmi svobodnou formou.
Už při prvních studiích na výtvarné škole ohromoval všechny svým používáním barev. V roce 1918 Miró pořádá první samostatnou výstavu. Výstava však není úspěšná, jeho obrazy dělají dojem jen na malou skupinku lidí, většina návštěvníků nebyla schopna pochopit a rozeznat jeho nevšední talent. Apatie a nevšímavost lidí v Barceloně ho plně přesvědčila opustit domov a odjet do Paříže v roce 1919.
První návštěva Paříže nebyla pro Miróa úspěchem, neboť prodej jeho maleb byl v Paříži ještě riskantnější než doma. Setkal se však s Picassem, jemuž prodal svůj autoportrét, kterého si Picasso ve své sbírce velmi cenil až do konce života.
Miró se osudově setkává s André Bretonem, Paulem Eluardem a Louisem Aragonem, kteří právě v té době přinášejí vznik surrealismu. André Breton o jeho stylu dokonce prohlašuje, že je nejsurrealističtější ze všech surrealistů.
V Paříži nemá peníze ani na jídlo, za den sní jen několik suchých fíků. Je příliš pyšný, aby žádal své přátele o pomoc, tak jen sedí hodiny ve svém studiu, zírá do zdi a pak jen maluje na kus papíru nebo plátna veden představivostí vyvolanou hladem.
Ve třicátých letech začíná poprvé tisknout své první litografie.
Se začátkem druhé světové války se Miró ze Španělska stěhuje do Normandie. Musí však odtamtud odejít, neboť Němci na Normandii útočí bombardováním. Ze svého umění zachraňuje na útěku pouze 'Konstelace'.
Po válce Miró odjíždí do New Yorku, kde je na jeho počest uspořádána výstava v Muzeu Moderního Umění. Jeho práce vzbudí takový ohlas, že je Miró požádán, aby dělal rozsáhlé nástěnné malby. Nachází úspěch i v sochařství, a tak se jeho návštěva USA stává rozšířením jeho uměleckých obzorů.
Miró byl jedním z největších surrealistů, našel cestu z neznámých uliček podvědomí, našel nesmírnou sílu symbolů a kombinaci barev svou tvořivostí.

Joan Miró
Abstract composition I

litografie / lithograph, 1981
32 x 24,5 cm, opus 249 B
rámováno / framed

Joan Miró
Abstract composition III

litografie / lithograph, 1981
32 x 24,5 cm, opus 249 D
rámováno / framed

Joan Miró
Composition

litografie / lithograph, 1964
25 x 18 cm, opus 91 A
rámováno / framed

Joan Miró
Dessaigne VIII-La Mariquitas

litografie / lithograph, 1956
22,5 x 19 cm, opus 39G
rámováno / framed

Joan Miró
Signals IV

dřevoryt / woodcut, 1978
32 x 24 cm
rámováno / framed

(1881-1973)
Pablo Picasso


Pablo Picasso se narodil v roce 1881 ve španělském městě Malaga, v rodině Baskického učitele kreslení.
Ve čtrnácti letech Pablo skládá s výborným výsledkem přijímací zkoušky do kurzu umění na Škole umění v Barceloně. Dva roky poté je přijat do Královské akademie umění v San Fernandu, ale nenastupuje na studia. Místo toho odjíždí na krátký čas do Madridu, aby se zdokonalil v technice svého malířství.
V roce 1900 poprvé odjíždí na krátkou návštěvu Paříže, kde je doslova uchvácen uměním Van Gogha a Toulousse Lautreca. Později se usídluje v Paříži natrvalo. Jeho ateliér se záhy stává střediskem umělců a spisovatelů, kteří zde formulují základy nové estetické nauky kubismu.
Picasso zcela mění historii umění v roce 1908, kdy po měsících příprav maluje 'Slečny z Avignonu'. Svým obrazem ohlašuje revoluci kubismu.
Picasso stále tvoří bezpočet kubistických obrazů, avšak stále silněji si uvědomuje omezenost námětu. Studuje tedy díla a styly starých mistrů a vrací se ke svým původním námětům - akrobatům, harlekýnům, tanečnicím malíři a jeho modelce.
Jeho díla jsou již od jeho mládí vystavována po celém světě a Picasso se těší nevídanému zájmu a popularitě.
Umírá 8. dubna 1973 v Mougins, je pohřben v Vauvenargues. I když téměř celý svůj život strávil ve Francii, svým nezaměnitelným stylem je považován za předního španělského umělce.

Pablo Picasso
Bacchanale II

linoryt / linocut
27 x 32,5 cm, 1959-62
opus 930
rámováno / framed

Pablo Picasso
La Ouverture amoureuse IV

litografie / lithograph
19 x 12,5 cm, 1964
opus 8.10.1964 IV
rámováno / framed

Pablo Picasso
Le Profil cubiste de l´homme VII

litografie / lithograph
21,5 x 14 cm, 1964
opus 16.5.1964 VII
rámováno / framed

Pablo Picasso
La Tête cubiste

litografie / lithograph
24 x 17 cm, 1964
opus 4.5.1964
rámováno / framed

(1875-1963)
Jacques Villon


Francouzský kubistický malíř a grafik, pravým jménem Gaston Duchamp; nevlastní bratr známějšího surrealisty Marcela Duchampa.
Změnil si jméno jako poctu středověkému básníku Françoise Villonovi. Původně studoval práva a živil se jako novinový kreslíř. V roce 1904 s úspěchem vystavoval na Salonu d'Automne. V roce 1911 začal ve skupině Section d'Or (společně s Légerem) experimentovat s kubismem, po roce 1919 byl ovlivněn abstraktní malbou.

Jacques Villon
Intimité

litografie / lithograph, 1964
25 x 17 cm
rámováno / framed

Jacques Villon
Violoncelliste

litografie / lithograph, 1965
22,5 x 17,5 cm
rámováno / framed