Václav HollarGrafika

Čtyři roční období Four Seasons

Téma, které Václava Hollara provází celým životem jsou čtyři roční období, ztvárňované pomocí ženských postav. Od roku 1628, od svých jedenadvaceti let až do svého vrcholného období v Antwerpách vytvořil Hollar celkem šest cyklů s tímto námětem.

Zde představujeme cyklus Čtyři roční období v tz. tříčtvrtinové variantě. Hollar ho vytvořil v roce 1641. Ny rytinách ve formátu městských vedut, zobrazil bohatě oblečené dámy, doplněné květinami či zátišími. Dokonalá technika, použitá při ztvárnění květin, ovoce, či krajek a látky na šatech napovídají, proč Hollar byl a dodnes je označován za světového umělce. Na dvou, ze čtyřech leptů jsou zobrazeny žádané a ceněné Hollarovy kožešiny, společně s portréty nejvyhledávanějšími umělcovými díly na současném trhu. Vyobrazení jsou doprovázena krátkými verši z pera anglického básníka Henryho Peachama.

Především tato a druhá série ročních dob - celé postavy z roku 1643, jsou zřejmě vrcholem Hollarovy portrétní tvorby.

Václav Hollar
Jaro

lept, 24,3 x 17,5 cm, 1641
opus P610

Václav Hollar
Léto

lept, 24,1 x 17,3 cm, 1641
opus P611

Václav Hollar
Podzim

lept, 24,3 x 17,6 cm, 1641
opus P612

Václav Hollar
Zima

lept, 24,5 x 17,4 cm, 1641
opus P613