Václav HollarGrafika

Krajiny a portréty Landscapes and Portraits

Holandskou krajinu se čtyřmi větrnými mlýny Hollar vytvořil v roce 1650 během svého nuceného pobytu v Holandsku. I v emigraci v Antverpách pokračoval na dokumentaci sbírek svého mecenáše lorda Arundela, který zachránil část svých sbírek během útěku z Anglie zmítané občanskou válkou. Tento grafický list se nachází i ve sbírkách jejího veličenstva britské královny.

Václav Hollar
Madama Kiligrew

(dle van Dycka)
lept, 27,6 x 18,4 cm, 1652
opus P1449


V Antverpách se Václav Hollar seznámil s nakladatelem Janem Meyssensem, který ho přesvědčil, aby vytvořil soubor kopií malíře van Dycka. Tyto portréty byly tak vydařené, že v té době vážený rytec a znalec rytcova díla George Vertue označil Hollara za nejlepšího van Dyckova interpreta. Portrét Madama Kiligrew zobrazuje zřejmě Mary Killigrew, dceru sira Williama Killigrewa. Jiní historici spekulují například na stránkách Britského muzea o Cecilii Croftse, manželce Thomase Killigrew.

Václav Hollar
Čtyři větrné mlýny

(dle Breughela)
Z kolekce Arundeliana
lept, 11,9 x 16,9 cm, 1650
opus P1215

Holandskou krajinu se čtyřmi větrnými mlýny Hollar vytvořil v roce 1650 během svého nuceného pobytu v Holandsku. I v emigraci v Antverpách pokračoval na dokumentaci sbírek svého mecenáše lorda Arundela, který zachránil část svých sbírek během útěku z Anglie zmítané občanskou válkou. Tento grafický list se nachází i ve sbírkách jejího veličenstva britské královny.

Václav Hollar
Opatství Rothendael

lept, 15,1 x 21,3 cm, 1648
opus P886


Lept opatství Rothendael, věnovaný Adrianu van der Reest vytvořil Václav Hollar dle předlohy Pietra van Avonta v roce 1648 v Antverpách. Jak bylo Hollarovým zvykem, domy i krajina jsou zachyceny s maximální přesností a smyslem pro detail.

Václav Hollar
Praha, velký pohled

lept, 27,6 x 76 cm, 1649
opus P880


Jednu ze svých nejslavnějších grafik "Praha, velký pohled", vyryl Hollar v roce 1649. Použil k tomu své kresby z návštěvy Prahy v roce 1636. V roce 1650 list vydal ve Frankfurtu nad Mohanem jeho nakladatel a učitel Merian jako přílohu svého topografického díla Topographia Bohemiae, Moraviae et Silesiae. Společně s neméně slavnou grafikou "Dobrá kočka, která nemlsá" patří "Velká Praha" k nejvyhledávanějším umělcovým grafickým listům. Tato verze je tištěna ze dvou desek, jiná vydání jsou tištěna ze tří desek.

Václav Hollar
Ordinis Carthusiani Monachus

lept, 25 x 13,8 cm, 1655
opus P1957


Hollarův lept kartuziánského mnicha v typickém bílém hábitu s bílým řemenem, dílo vzniklé ve spolupráci se sirem Williamem Dugdalem, byl použit jako ilustrace v monumentální trojsvazkovém pojednání o anglických kostelích Monasticon Anglicanum v roce 1655. Mnišský řád odvozoval své jméno podle kláštera stojícího poblíž Grenoble v údolí Chartreusse (znalcům připomene název slavného likéru).

Václav Hollar
Richard Weston, vévoda z Portlandu

lept, 24,1 x 18,6 cm, 1645
opus P1483


Dalším leptem vytvořeným dle portrétu van Dycka je portrét Richarda Westona, vévody z Portlandu. Weston, lord pokladník (ministr financí) za vlády Jakuba I. měl k Hollarovi bližší vztah, snad i kvůli svému předešlému působení ve funkci vyslance v Čechách. Portrét patří do prestižního souboru slavných osobností, který pod názvem "Ikonografie Anthonise van Dycka" vycházel v polovině 17. století v Antverpách. Dle malířových předloh, rytím a technikou leptu převáděli své mistrovství přední nizozemští rytci, jejichž iluzivnímu a efektnímu ztvárňování portrétů úspěšně konkuroval Hollar svojí čistou grafickou linkou. Detail jeho brilantního ryteckého řemesla si můžete prohlédnout na exempláři uloženém v National Gallery of Victoria.

Václav Hollar
Buffalmacco or „Todescho di Casa Fuchera“

lept, 25,2 x 17,7 cm, 1650
opus P1367


Portrét šprýmaře a bohémského malíře, hrdiny čtyř příběhů Boccacciova Dekameronu, jménem Buonamico Buffalmacco, nazývaný též „Todescho di Casa Fuchera", vytvořil Hollar dle malby předčasně zemřelého benátského malíře Giorgione da Castelfranco v roce 1650. V témže roce byl vydán v kolekci sběratelů Johanna a Jacoba van Veerle v Antverpách.

Václav Hollar
Vévodkyně z Lenoxu

(dle van Dycka)
lept, 25 x 18,4 cm
opus P1457


Jedním z nejkrásnějších Hollarových portrétů dle van Dyka je lept vévodkyně z Lenoxu. Mary Villiers, zvaná Elisabetha, dcera vévody Buckinghama, se stala oblíbeným modelem Anthony van Dycka, který ji nemohl neumístit do své slavné Ikonografie. Datum vzniku grafického listu neuvádí žádný Hollarův soupis, můžeme ale předpokládat, že ji Hollar vytvořil kolem roku 1650.