O autoroviGrafika

 

Václav Hollar, český barokní rytec a kreslíř se narodil 13. července 1607 v Praze. Od roku 1627 působil v dílnách ve Frankfurtu nad Mohanem u Matthäuse Meriana, v té době nejuznávanějšího evropského rytce a nakladatele. Později se školil ve Štrasburku, v Kolíně nad Rýnem a v Antverpách. Od roku 1636 působil ve službách hraběte Thomase Howarda z Arundelu, s nímž se dostal do Anglie. Během Cromwellovy občanské války z Anglie odešel do Holandska, vrátil se až po sedmi letech. Jeho návrat nebyl příliš šťastný, ve válkou rozvrácené Anglii nebyl o jeho práci příliš velký zájem, navíc brzy na to jeho kreslířsky nadaný syn zemřel při morové epidemii. I když většinu života prožil v cizině, zůstal Čechem a dával to vždy najevo. Václav Hollar zemřel 25. března 1677 Londýně. Byl pohřben do společného hrobu pro zvláště nemajetnou chudinu na malém hřbitově při kostele sv. Markéty ve Westminsteru.

 

Unikátní Hollarova měděná deska v současné době vystavená v Treasures gallery v Britské knihovně (budova St Pancras).