Václav HollarGrafika

Tanec smrti Dance of Death

Pro období 17. a 18. století bylo typické převádění předloh jiných umělců do mědirytin či leptů. Václav Hollar patřil v tomto oboru k nejlepším v Evropě. Jedním s často citovaných či převáděných umělců byl Hans Holbein a jeho dřevorytové Tance smrti. Prastarý lidový motiv Tance smrti, který hlásá rovnost všech stavů před majestátem smrti, se stal oblíbeným mravním tématem v umění.  30 mědirytů, opatřených latinskými nápisy vydal Hollar v roce 1651. Cyklus byl později vydán ještě několikrát, tentokrát v nákladu dědiců či majitelů Hollarových desek.

Václav Hollar
Rajská zahrada

lept, 7,5 x 5,3 cm, 1651/1816
opus P233

Václav Hollar
Vyhnání z ráje

lept, 7,5 x 5,3 cm, 1651/1816
opus P234

Václav Hollar
Když si Adam zadal s ďáblem

lept, 7,5 x 5,3 cm, 1651/1816
opus P235

Václav Hollar
Papež

lept, 7,5 x 5,3 cm, 1651/1816
opus P236

Václav Hollar
Císař

lept, 7,5 x 5,3 cm, 1651/1816
opus P237

Václav Hollar
Císařovna

lept, 7,5 x 5,3 cm, 1651/1816
opus P238

Václav Hollar
Královna

lept, 7,5 x 5,3 cm, 1651/1816
opus P239

Václav Hollar
Kardinál

lept, 7,5 x 5,3 cm, 1651/1816
opus P240

Václav Hollar
Vévoda

lept, 7,5 x 5,3 cm, 1651/1816
opus P241

Václav Hollar
Biskup

lept, 7,5 x 5,3 cm, 1651/1816
opus P242

Václav Hollar
Hrabě

lept, 7,5 x 5,3 cm, 1651/1816
opus P243

Václav Hollar
Opat

lept, 7,5 x 5,3 cm, 1651/1816
opus P244

Václav Hollar
Abatyše

lept, 7,5 x 5,3 cm, 1651/1816
opus P245

Václav Hollar
Mnich

lept, 7,5 x 5,3 cm, 1651/1816
opus P246

Václav Hollar
Jeptiška

lept, 7,5 x 5,3 cm, 1651/1816
opus P247

Václav Hollar
Kazatel

lept, 7,5 x 5,3 cm, 1651/1816
opus P248

Václav Hollar
Doktor

lept, 7,5 x 5,3 cm, 1651/1816
opus P249

Václav Hollar
Rytíř

lept, 7,5 x 5,3 cm, 1651/1816
opus P250

Václav Hollar
Advokát

lept, 7,5 x 5,3 cm, 1651/1816
opus P251

Václav Hollar
Svatební pár

lept, 7,5 x 5,3 cm, 1651/1816
opus P252

Václav Hollar
Nevěsta (Douce´s Countess)

lept, 7,5 x 5,3 cm, 1651/1816
opus P253

Václav Hollar
Obchodník

lept, 7,5 x 5,3 cm, 1651/1816
opus P254

Václav Hollar
Podomní obchodník

lept, 7,5 x 5,3 cm, 1651/1816
opus P255

Václav Hollar
Lakomec

lept, 7,5 x 5,3 cm, 1651/1816
opus P256

Václav Hollar
Vozka

lept, 7,5 x 5,3 cm, 1651/1816
opus P257

Václav Hollar
Karbaníci

lept, 7,5 x 5,3 cm, 1651/1816
opus P258

Václav Hollar
Stařec

lept, 7,5 x 5,3 cm, 1651/1816
opus P259

Václav Hollar
Stařena

lept, 7,5 x 5,3 cm, 1651/1816
opus P260

Václav Hollar
Dítě

lept, 7,5 x 5,3 cm, 1651/1816
opus P261

Václav Hollar
Úmrlčí erb

lept, 7,5 x 5,3 cm, 1651/1816
opus P262

Václav Hollar
Procesí tance smrti

lept, 7,5 x 5,3 cm, 1651/1816
opus P265