O autoroviNové obrazyNew Paintings

Malíř a autor objektů pochází z Orlických hor, vystudoval Akademii výtvarných umění v ateliérech Františka Hodonského a Karla Malicha. Už výběr profesorů zaměřených na krajinu, prostor a světlo nám může hodně napovědět o tom, jak chápe svět a obrazy Vladimír Hanuš. 


V rozporu s českou tradicí jsou jeho obrazy barevné a nepopisné, přestože se v nich objevují prvky skutečného života. Misky s mlékem a občas kocouři, lahvičky, a čajníky, ovoce a citróny, květy, rybníky, možná i čmeláci. Ale svět malíře není omezen jen hmotou, velmi intenzivně žije i v některých mimosmyslově vnímaných dimenzích. Ve snu, v kosmu, v astrálních vizích. 

Kde se vzala všechna ta kroužení a ekliptiky, odlesky, zrcadlení a průhledy vířivým vzduchem i mlhou ? Jsou to obrazy přírody viditelně zaostřené na základní barevné prvky a geometrické tvary. Myšlenkový koncept, který se za abstrahováním skrývá, nezplošťuje skutečnost, naopak jí ponechává jas přítomnosti. Takže i do barevných polí, díky jejich vitální energii, můžeme hledět tak jako z okna do přírody. 

Je to podivuhodné zachycení krajiny, velmi odlišné od české krajinářské tradice a přitom z ní vychází, rozvíjí ji a nevyvrací. Je přirozené, že krajina na obrazech a v myslích malířů nemohla zůstat stejná. Stejný jako před sto lety není ani náš ostatní život. Není naplněn vlasteneckým patosem, sokolským nadšením ani jinými kvalitami, které jsme zvyklí spojovat s érou zlatého věku české krajinomalby. Za sto let se svět změnil jako ještě nikdy, od koňských potahů k raketám. Ale to jsou z určitého pohledu jen povrchové změny. Jsou věci a principy, které stále trvají. A ty Vladimír Hanuš maluje. 

Protože je náš svět mnohem rychlejší, konzumní, klipovitý a lidé i současní umělci vnímají krajinu jako turisté zvenčí, o to víc se soustředí na její krátkodobé ale intezivní prožívání. A o to vzácnější je objevovat krajinu z malby autora, který není turistou, ale žije v horách. V klimatu, které se tak trochu blíží Vysočině. Malíře, který chápe ovoce na svých obrazech jako dary země a krajinu nevnímá jen z lidského rozměru, ale také z výšky, z pohledu letce, pilota lehkých bezmotorových letadel. Podobný prožitek krajiny jako větroň žádná byznys třída v boeingu neposkytne. Dáme-li Hanušovým krajinám čas a ponoříme se do nich, ucítíme frkot vzduchu okolo spánků, jeho proměnlivou svěží vůni a zvuky. I díky létání mívají Hanušovy krajiny trochu netypicky několik horizontů. 

Zátiší a krajiny vnímané ze země, z pozice chodce, jsou naopak velmi klidná, sváteční. Jsou jako pastorální scény ze Cézanna či francouzských krajinářů 17.století. Krystalicky jasná a čistá. Vladimír Hanuš rád své obrazy panoramaticky skládá z několika dílů. Vytváří diptychy i triptychy, jejichž svátečnost podtrhuje pocit, že jde o oltáře krajiny. Zážitek z Hanušových obrazů stejně jako zážitek z krajiny nejde nikdy jen skrze oči, i když ty bývají okouzleny. Určitě pracuje se synestezií, protože některé barevné plochy na obrazech se nejen lehce vznášejí, ale i voní a zní. Gaughin kdysi radil svým žákům : vezměte si z krajiny to, o čem jste před ní snili. 

Martina Vítková


 


* 19.5.1961 v Rychnově nad Kněžnou
studia : AVU Praha 1988-94 prof. F. Hodonský a K. Malich

1996 Stipendium The Pollock-Krausner Foundation, Inc., New York, USA
2006 Rezidentní pobyt v mezinárodním ateliéru Schwandorf, Německo


Samostatné výstavy: 

2008 Nové obrazy, Galerie ART Chrudim
2008 Červená těla krajin, Horácká galerie, Nové město na Moravě
2007 Obrazy a modely krajin, Galerie moderního umění v Hradci Králové
2007 Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou
2007 Smetanova Litomyšl
2006 Zámecká galerie, Častolovice
2005 Galerie Jeřabina, Hradec Králové
2007 Východočeské divadlo Pardubice
2003 Galerie VIA ART, Praha; 
2007 Autosalon Škoda, Klatovy
2002 Galerie města Trutnova, Trutnov
2001 Jiné okraje, Východočeská galerie Pardubice, dům U Jonáše
2000 Galerie Esprit, Plzeň 
2000 Galerie U zámecké brány, Valtice
2000 Galerie Široký dvůr, Veselí na Moravě (s L.Čermákem)
1999 Galerie VIA ART, Praha 
1998 Východočeská galerie, Pardubice 
1998 Galerie Klatovy – Klenová (s L.Čermákem)
1997 Galerie VIA ART, Praha 
1995 Orlická galerie v Rychnově nad Kněžnou
1995 Galerie VIA ART, Praha 
1994 Výstavní síň Skuhrov nad Bělou
1993 Orlická galerie v Rychnově nad Kněžnou