Jan Koblasa
Monumentální miniatury

10. září - 19. října 2015