Jan ZrzavýGrafika / Graphic1906 - 1976

30. března - 30. dubna 2005

Jeden z nejoriginálnějších českých umělců, jehož umělecký styl se těžko hledá i v kontextu evropského umění. Přestože se inspiroval u Leonarda da Vinci, stal se spoluzakladatelem českého moderního umění. Za celý život vytvořil pouhých 52 grafických listů, dnes je většina z nich raritou. 35 z nich si můžete prohlédnout na výstavě v naší galerii. Součástí výstavy je katalog – obrazový soupis vystavených prací a filmová projekce dokumentu Jan Zrzavý – Zamyšlení z roku 1975.

One of the most original Czech artists whose art style is hard to find even in context of the European art. Although he looked for the inspiration at Leonardo da Vinci he became co-founder of the Czech modern art. During his long life he created only 52 graphic sheets, today most of them are rare to find. 35 from them you can see in the exhibition in our gallery.


Objednejte si katalog   

 

Co psaly noviny …