Jaroslav RösslerAbsolutní fotograf

14. května - 30. června 2018

Jaroslav Rössler byl nejvýraznější fotografickou osobností meziválečné avantgardy, průkopníkem české moderní fotografie a členem avantgardní skupiny Devětsil. Jako mladý fotograf ovlivnil i Drtikola, pracoval pro Osvobozené divadlo, vytvářel módní fotografii v Paříži, aby se na celých třicet let stáhl do ústranní a byl objeven jako jeden z nejvýraznějších fotografů české i světové scény.
 

Výstava probíhá od 14. května do 30. června 2018.

 

K výstavě vychází 64 stránkový katalog se 77 fotografiemi,
přehedným indexem a textem Josefa Mouchy.

Katalog si můžete objednat zde