Jiří KolářPřeskládaná historie / Rearrangered History

11. září - 12. října 2007