Josef BolfObličeje / Faces

30. června - 31. srpna 2018

Výstava „Obličeje“ v chrudimské Galerii ART, představuje kresby, na kterých je vidět částečný posun z depresivního a nostalgického světa předešlých Bolfových hrdinů. V jasných, plných barvách autor představuje řadu portrétů „v jejichž tvářích je zvláštní smíření a klid, vyjadřují poznání a lásku, nikoli jen úzkost a strach“.

The "Faces" exhibition at the Chrudim ART Gallery presents drawings showing a partial shift from the depressed and nostalgic world of the previous Bolf heroes. In bright, full colors, the author portrays a series of portraits "in whose faces there is special reconciliation and peace, expressing knowledge and love, not just anxiety and fear".