Josef ProcházkaTahy nociMovements of Night

29. ledna - 28. února 2005

kresby z let 2002 – 2004
drawing from 2002 to 2004


"Vstup do Procházkova umění je kupodivu snadný. Stačí důvěra, nepředpojatost. Kreslí totiž věci, které jakoby už odněkdud známe, na které si najednou dokážeme rozvzpomenout …"

Jiří Hůla