Kamil LhotákŽena a krajina / Woman & Landscape

4. května - 18. června 2005

Výstava Kamil Lhoták – Žena a krajina představuje 40 let tvorby jedinečného českého malíře, grafika a ilustrátora. Portréty dívek a žen, které inspirovaly umělcovo dílo a tiché nostalgické krajiny, jakoby uvízlé ve vzpomínkách každého z nás, patří k tomu nejlepšímu, co v českém umění vznikalo ve dvacátém století. 50 grafických listů a 28 kreseb z let 1948 – 1989 představuje umělce v jeho nejtypičtějších i nejmilejších polohách. Převážná většina grafik a kreseb pochází z umělcovy pozůstalosti, z nichž některé patří dnes k těžko dostupným raritám.

The exhibition Kamil Lhotak – A Woman and a Landscape shows 40 years of creation of the unique czech painter, graphic artist and illustrator. Women and girls portraits which inspirated the artist´s art, and silent nostalgic landscapes as if they stick in memories of each of us, belong to the best what arised in the czech art in the 20th century.

50 graphic sheets and 28 drawings from the years 1948 – 1989 show the artist in his most typical as well as in the most own positions. The major of the graphics and drawings come from the artist´s estate and some of them belong to the hard reasonable rarities today.

 


 

Objednejte si katalog