Kamila Housová MizerováArchetypy - Sochy

21. června - 3. září 2024

Kamila Housová Mizerová na výstavě představuje dvě polohy své tvorby. Smaltované železné obrazy a dřevěné sochy s abstrahovanou figurativní tématikou. Inspirované jsou tvaroslovím kykladského umění. Obsahem tato díla reagují na charakterové lidské vlastnosti a chování. V druhé části se věnuje tématu vody a zachycení situací s vodou či mořem souvisejících. Kamenné objekty konkrétních tvarů, stejně tak, jako smaltované obrazy nechávají divákovi prostor k představivosti a klidnému rozjímání.