Luděk Vojtěchovskýrealita abstrakce - fotogramy / reality of abstraction - photograms

14. února - 12. března 2006

LUDĚK VOJTĚCHOVSKÝ (1959)

„Nedbá na lákání neustále nově vynalézaných perfektních fotoaparátů, které po cvaknutí závěrky zhotoví jakoukoliv fotografii. Raději se zavírá v temné komoře pod zvětšovacím přístrojem, aby na bílé ploše citlivého fotopapíru nebo negativu vytvořil fotografii podle vlastních představ. V harmonii šedí přes bílou až k sametově černé. Z vlastního rozhodnutí osamělý chodec mezi lovci náhodných setkání …“. Tato slova napsala v roce 2004 o fotografovi Luďkovi Vojtěchovském jeho o generaci starší kolegyně Běla Kolářová.

Popsala tak přesně podstatu tvorby a styl fotografa, jehož práce se rodí na čtvrtce papíru zvláštní technikou, při které manipuluje předměty a světlem zachycuje obrazy, které nemají nic společného s realitou.

V chrudimské galerii ART vystavuje fotograf již podruhé. Poprvé v roce 2004 vystavil soubor "Mezihra", kterým představil své manipulované fotografie a k němuž byla vydána v nákladu galerie i autorova monografie.

Tentokrát připravil pro chrudimskou galerii soubor fotogramů. Stejně jako v předešlé tvorbě i nyní hledá svůj ideální svět bez kompromisů. Přiznává inspiraci předválečnou modernou a je nutno říci, že inspirace je to neopisující a přínosná.

Luděk Vojtěchovský se narodil 11. srpna 1959 v Čáslavi, krátce poté se stěhuje do Pardubic. Vyučil se reprodukčním grafikem, později studoval na Střední průmyslové škole grafické v Praze. Fotografoval pro památkovou péči, dělal komerční zakázky pro tiskárny. Absolvoval přes 130 výstav po celém světě. Obdržel několik zlatých medailí FIAP. Žije v Pardubicích.
 LUDĚK VOJTĚCHOVSKÝ (1959) ::: „He ignores the new perfect cameras making any photographs just after clicking of the lens shutter, which have been appearing recently. He rather shuts himself in the darkroom together with the enlarger using his imagination to create his own photographs on the negative or white sheets of sensitized paper – in harmony of different tones of grey, from white to velvety black. He himself decided to be a solitary walker among the hunters of encounters.“
These words about the photographer Ludek Vojtechovsky have been written in 2004 by his senior colleague Bela Kolarova.

This is the second exhibition of his work in the Art Gallery in Chrudim. In 2004 he exhibited his collection called „Interlude“, where he introduced his manipulated photographs. At the same time the gallery issued Luděk Vojtechovsky´s monograph.

This time he prepared for Chrudim gallery a collection of photograms. He still searches for his ideal world without compromise. He admits he has been inspired by prewar modernism and it has to be said that this inspiration is contributing and not copying.

Ludek Vojtechovsky was born on 11 September 1959 in Caslav, and in a short time his family moved to Pardubice. He was educated as a reproduction graphic designer. After that he studied at secondary school of applied arts. He has made photographs for Care of Historical Monuments, done business for printing houses. His works have been presented at more than 130 exhibitions all over the world and he has been awarded several golden medals FIAP for his work. He lives in Pardubice.

 

 


Kniha Mezihra

K výstavě byla vydána fotografická publikace Luděk Vojtěchovský – Mezihra. Kniha obsahuje 57 fotografií, úvod Běly Kolářové, text o autorovi od Pavla Šmída a životopis autora. 
Formát A5, obsahuje český a anglický text, 83 stran, pevná vazba.
Cena knihy: 250,- Kč.
Poštovné a balné 90,-Kč.

 

A Book Interlude

To the exhibition it was issued the photographic publication Ludek Vojechovsky – Interlude. The book contained 57 photographs, the prologue from Bela Kolarova, the text about the author from Pavel Smid and the author´s biography .Format A5, text in English,  83 pages, hard cover.
Regular price: 15 USD or 10 EUR.