Marc Chagallgrafika / graphic

2. května - 15. června 2006

Chagallovi bylo 33 let, když ho Ambroise Vollard požádal, aby vytvořil své první grafické tisky v technice leptu. O třicet let později, když bylo Chagallovi 63 let, přišel k pařížským tiskařům bratřím Mourlotům a začal se učit technice litografie. Do svých 98 let vytvořil v grafických technikách monumentální dílo, obsahující několik tisíc mistrovských prací, které dodnes udivují svým rozsahem a jedinečností.

 

Chagall was thirty-three years old when Ambroise Vollard asked him to create his first graphic sheets by using the technique of etching. Thirty years later Chagall aged sixty-three came to Mourlot brothers, Paris printers, and started to study the technology of litograph. Until he was ninety-eight he created monumental graphic work containing thousands of masterpieces which still fascinate with their extent and uniqueness.

Objednejte si katalog