Martin SalajkaObrazy

1. října - 25. listopadu 2016

Martin Salajka – absolvent Akademie výtvarných umění (nar. 1981) vystavuje v chrudimské Galerii ART průřez svojí malířskou tvorbou. Temné a expresivní obrazy plné energie jsou inspirované drsnou přírodou, městským punkem i odkazy na mysticismus a dekadenci.

A zde se může podívat na grafické dílo.