Oldřich KulhánekProhibita & jiné grafiky1967 - 2010

27. května 2016

Můj názor, mé přesvědčení je, že umělec by měl ve své práci podat zprávu o sobě, o čase
a místě, kde žije. Umělec by měl odkrývat přetvářku (či lež) establishmentu, odhalovat,
co se děje s člověkem, manipulaci a dehumanizaci člověka.
Umělec by měl podat zprávu o duši současníka.


Oldřich Kulhánek