Ota JanečekKresby / Drawings 1943 - 1992

7. dubna - 25. května 2016

"Kresby Picassa, Braqua, Modiglianiho, Matisse, Egona Schieleho a Oty Janečka jsou to nejhodnotnější, co v tomto století v kresbě vzniklo."
anglická kritika po Janečkově londýnské výstavě v roce 1985

"Drawings from Picasso, Braque, Modigliani, Matisse, Egon Schiele and Ota Janecek are the best what came into being in drawing in this Century."
english critique after Janecek´s exhibition in London, 1985 

Všechny kresby jsou autorizovány synem malíře, ing Tomášem Janečkem
a jejich opusy jsou zapsány v soupise autorova díla.