Ota JanečekKresby a grafika - raná tvorba 40. - 50. let

21. března - 21. května 2023

Raná tvorba Oty Janečka v kresbě a grafice je veřejnosti prakticky téměř neznámá. Díla vznikala pro autorovy osobní účely jako studie pro další díla – sochy a obrazy, nebo jako podklady pro ilustrace do publikací krásné a výtvarné literatury. Pro znalce Janečkova díla jsou to práce, na kterých lze vystopovat znaky jeho pozdější velmi populární tvorby v té nejčistší původní formě. Jelikož jeho umělecká proslulost byla v době vzniku těchto děl ještě nevelká, vytvářel grafiky většinou v unikátních nákladech jednoho až šesti kusů od každého druhu. Na této výstavě lze vidět téměř pět desítek děl – kreseb a grafik, které představuje galerie ve spolupráci s autorovou rodinou.