Pablo PicassoLidská komedie / The Human Comedy - 60 grafických listů / 60 graphic sheets

1. října - 1. listopadu 2003

Během svého 75 let plodného života vytvořil tisíce maleb, grafických listů, plastik a keramik.
Zervosův catalogue raisonné (seznam děl) dosud čítá 34 svazků a stále není kompletní.
Současná výstava má snahu zahrnout nejvýraznější Picassovy grafické počiny, převážně z posledního období tvorby.

He created thousands of paintings, graphic sheets, reliefs and ceramics during his 75-year-long prolific life. There are 34 volumes in Zervos`s catalogue raisonné and the catalogue has not been completed yet. Our exhibition is meant to present Picasso`s unique graphic sheets, mostly from the last period of his work.

Objednejte si katalog