Pavel ŠmídNa cestěOn the Road

5. - 30. ledna 2007

Nesnažím se ve své práci o dokument v pravém slova smyslu. Zachycuji letmé okamžiky nekonečného příběhu, jehož jsem součástí… příběhu v čase, ve kterém my všichni hrajeme nezastupitelnou roli a je jedno, na kterém jevišti téhle planety právě jsme. Proto dvojice fotografií v jediném rámu nejsou náhodné, ilustrují onu sounáležitost, byť byli pořízeny třeba v Jeruzalémě či na Ground Zero v New Yorku, v ukrajinské Ričce nebo na bretaňském pobřeží.

I am not trying to make a real documetary. I try to capture the brief glimpses of eternal story that I take part in…the story of the times in which all of us play our unsubstitutable roles and it doesn’t matter which stage of the world we currently stand upon. Two photographs in one frame are not a matter of coincidence, they illustrate the resemblance, even though they were taken in Jerusalem, at Ground Zero in New York, in the small village of Richka (Ukraine) or at the shore of Brittany.

Pavel Šmíd